Có được từ chối khi công ty bắt buộc làm thêm giờ?

Chủ đề   RSS   
 • #581317 10/03/2022

  Có được từ chối khi công ty bắt buộc làm thêm giờ?

  Căn cứ vào Khoản 2 và Khoản 3 Điều 107 Bộ luật Lao động 2019 quy định về việc làm thêm giờ như sau:

  Người sử dụng lao động (NSDLĐ) được sử dụng người lao động (NLĐ) làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:

  • Phải được sự đồng ý của NLĐ;
  • Bảo đảm số giờ làm thêm của NLĐ không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; hoặc không quá 12 giờ trong 01 ngày; hoặc không quá 40 giờ trong 01 tháng; và
  • Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

  Theo quy định tại Khoản 3, Điều 107 quy định: Đối với sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản thì người sử dụng lao động được sử dụng NLĐ làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm.

  Bên cạnh đó, Điều 108 Bộ luật Lao động 2019 cho phép NSDLĐ có quyền yêu cầu NLĐ làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm trong trường hợp:

  • Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;
  • Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

  Như vậy, Trừ các trường hợp quy định tại Điều 108 của Bộ luật Lao động 2019, các trường hợp khác khi tổ chức làm thêm giờ, NSDLĐ phải được sự đồng ý của NLĐ khi tham gia làm thêm về các nội dung bao gồm: Thời gian làm thêm, địa điểm làm thêm và công việc làm thêm.

   
  263 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #582376   31/03/2022

  Có được từ chối khi công ty bắt buộc làm thêm giờ?

  Hiện nay đã có Nghị quyết 17/2022/NQ-UBTVQH15 quy định về số giờ làm thêm. Số giờ làm thêm hiện tại đã được tăng lên tối đa 60 giờ/tháng, không quá 300 giờ/năm kể từ ngày 01/04/2022. Việc tăng số giờ làm thêm này tạo điều kiện cho những doanh nghiệp đang thiếu hụt lao động, người lao động cũng có thêm thu nhập.

   
  Báo quản trị |