Có được từ chối hồ sơ hưởng thừa kế vì không có quy định hướng dẫn?

Chủ đề   RSS   
 • #608728 17/02/2024

  phucpham2205
  Top 500
  Lớp 5

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (331)
  Số điểm: 6346
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 132 lần


  Có được từ chối hồ sơ hưởng thừa kế vì không có quy định hướng dẫn?

  Khi nào người sử dụng đất được thực hiện quyền thừa kế? Có được từ chối hồ sơ hưởng thừa kế quyền sử dụng đất sau ngày 01/07/2014 mà không có GCNQSDĐ không? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

  (1) Khi nào người sử dụng đất được thực hiện quyền thừa kế?

  Căn cứ theo Khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013 có quy định về thời điểm thực hiện quyền của người sử dụng đất như sau:

  - Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  - Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.

  Theo đó, người sử dụng đất chỉ được thực hiện quyền thừa kế khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận.

  (2) Có được từ chối hồ sơ hưởng thừa kế quyền sử dụng đất sau ngày 01/07/2014 mà không có GCNQSDĐ không?

  Căn cứ theo Điều 11a Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định về việc từ chối hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

  - Không thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ.

  - Hồ sơ không có đủ thành phần để thực hiện thủ tục theo quy định.

  - Nội dung kê khai của hồ sơ không đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất và hợp lệ theo quy định của pháp luật.

  - Thông tin trong hồ sơ không phù hợp với thông tin được lưu giữ tại cơ quan đăng ký hoặc có giấy tờ giả mạo.

  - Khi nhận được văn bản của cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng Thừa phát lại yêu cầu tạm dừng hoặc dừng việc cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là đối tượng phải thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự hoặc văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án; khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai về việc đã tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất

  - Không đủ điều kiện thực hiện quyền theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

  Để tổng kết lại, có thể căn cứ theo những gì đã giải thích tại mục (1) và quy định nêu trên thì hồ sơ hưởng thừa kế quyền sử dụng đất sau ngày 01/07/2014 mà không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị từ chối là hoàn toàn có cơ sở.

   
  121 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận