Có được tặng cho nhà ở hình thành trong tương lai không?

Chủ đề   RSS   
 • #487005 13/03/2018

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1310)
  Số điểm: 10873
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 199 lần


  Có được tặng cho nhà ở hình thành trong tương lai không?

  Mọi giao dịch về nhà ở như mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở thì nhà ở phải có đủ điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 118 của Luật Nhà ở 2014. Cụ thể:

  "Điều 118. Điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch

  1. Giao dịch về mua bán, cho thuê mua, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở thì nhà ở phải có đủ điều kiện sau đây:

  a) Có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

  b) Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn;

  c) Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  d) Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

  Các điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản này không áp dụng đối với trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai".

  Trong đó, đối với nhà ở hình thành từ tương lai (khi nhà đó vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu theo quy định của pháp luật), thì được thực hiện giao dịch là mua bán và thế chấp theo quy định tại khoản 2 Điều 118 này:

  "Điều 118. Điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch

  ....

  2. Giao dịch về nhà ở sau đây thì nhà ở không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận:

  a) Mua bán, thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai;"

  Như vậy, đối với nhà ở hình thành trong tương lại mà chưa có giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, thì chỉ có thể mua bán hoặc thế chấp mà thôi. Pháp luật không cho phép tặng cho đối với tài sản đó.

   
  8520 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #530993   18/10/2019

  tienphat6868
  tienphat6868

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2010
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 5 lần


  Dear bạn Minh,

  Xét trong phạm vi Luật nhà ở 2014 thì đúng là Luật NO 2014 không có quy định việc Tặng cho nhà ở hình thành trong tương lai theo như viện dẫn của bạn.

  Tuy nhiên, xét trên quy định của BLDS 2015 có hiệu lực 1/1/12017 thì tại khoản 3 Điều 4 

  Điều 4. Áp dụng Bộ luật dân sự

  1. Bộ luật này là luật chung điều chỉnh các quan hệ dân sự.

  2. Luật khác có liên quan điều chỉnh quan hệ dân sự trong các lĩnh vực cụ thể không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này.

  3. Trường hợp luật khác có liên quan không quy định hoặc có quy định nhưng vi phạm khoản 2 Điều này thì quy định của Bộ luật này được áp dụng.

  4. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Bộ luật này và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế.

  Thì trong nội dung này chúng ta thấy BLDS 2015 được ưu tiên áp dụng nếu các Luật khác ko có quy định thì khi ký HĐMB đã phát sinh quyền về tài sản của người mua và người mua được thực hiện việc tặng cho theo quy định về pháp luật dân sự.

  Trên đây là ý kiến của mình!

  Trân trọng

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tienphat6868 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (18/10/2019)