Có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi đang nuôi con nhỏ hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #590635 31/08/2022

  Có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi đang nuôi con nhỏ hay không?

  Căn cứ Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định về độ tuổi gọi nhập ngũ như sau:
   
  Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.
   
  Tại Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 được bổ sung bởi Điểm c Khoản 1 Điều 49 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định những trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ như sau:
   
  1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:
   
  a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;
   
  b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;
   
  c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;
   
  d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;
   
  đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;
   
  e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;
   
  g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.
   
  h) Dân quân thường trực. 
   
  2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:
   
  a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;
   
  b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;
   
  c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;
   
  d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;
   
  đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.
   
  3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.
   
  Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.
   
  4. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, được miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.
   
  Do đó, nếu người nuôi con nhỏ thuộc các trường hợp trên thì mới được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Và công dân thuộc diện tạm hoãn nhập ngũ nếu không còn lý do tạm hoãn thì được sẽ gọi nhập ngũ.
   
  926 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tathao123 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/08/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #591934   29/09/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (352)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


  Có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi đang nuôi con nhỏ hay không?

  Cảm ơn những chia sẻ của tác giả. Đã là nghĩa vụ thì sớm hay muộn công dân phải luôn hoàn thành trước thời hạn quy định. Với những trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự của luật quy định hiện nay là hợp lý còn việc đang nuôi con nhỏ nhưng sức khoẻ của bạn vẫn tốt, bạn không cấn học thì bạn vẫn phải tham gia để có thể hoàn thành xong nghĩa vụ. Nên việc đang nuôi nhỏ thì vẫn không được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

   
  Báo quản trị |  
 • #592079   30/09/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi đang nuôi con nhỏ hay không?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Từ những quy định trên có thể thấy các trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cũng liên quan đến các trường hợp quân sự như con liệt sĩ, thương binh. Nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm bắt buộc tham gia bảo vệ Tổ quốc nên hạn chế những lý do tạm hoãn nếu người có nghĩa vụ có thể giải quyết được. 

   
  Báo quản trị |  
 • #592091   30/09/2022

  ngoclua1001
  ngoclua1001

  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/08/2022
  Tổng số bài viết (117)
  Số điểm: 1260
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 16 lần


  Có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi đang nuôi con nhỏ hay không?

  Cảm ơn những chia sẻ từ bạn. Theo đó, pháp luật chỉ cho phép công dân được hoãn nhập ngũ trong trường hợp công dân thuộc các trường hợp như bạn đã liệt kê. Tuy nhiên, nếu công dân thuộc diện tạm hoãn nhập ngũ mà không còn lý do tạm hoãn thì vẫn được sẽ gọi nhập ngũ nếu còn trong độ tuổi nhập ngũ.

   
  Báo quản trị |  
 • #594272   27/11/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1988)
  Số điểm: 14314
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 317 lần


  Có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi đang nuôi con nhỏ hay không?

  Trường hợp đang trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, đủ tiêu chuẩn tuyển quân (tiêu chuẩn về tuổi đời, tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe, tiêu chuẩn văn hóa) và không thuộc một trong những trường hợp được tạm hoãn/miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự thì được nhập ngũ.

   

   
  Báo quản trị |