Có được sử dụng báo cáo tài chính của Chi nhánh để chuẩn bị hồ sơ tham gia dự thầu không?

Chủ đề   RSS   
 • #553265 29/07/2020

  chaugiang9897
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 2516
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Có được sử dụng báo cáo tài chính của Chi nhánh để chuẩn bị hồ sơ tham gia dự thầu không?

  Tại Khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu 2013 quy định về tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức như sau:

  - Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

  - Hạch toán tài chính độc lập;

  - Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

  - Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

  - Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

  - Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

  - Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

  - Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

  Như vậy, trong trường hợp đã hoàn thành các thủ tục tách chi nhánh (chấm dứt hoạt động chi nhánh) thành công ty mới độc lập có tư cách pháp nhân và tài sản riêng thì vẫn không thể sử dụng báo cáo tài chính của chi nhánh để tham gia dự thầu với tư cách là công ty mới được thành lập hoạt động độc lập, hạch toán tài chính độc lập và có báo cáo tài chính riêng vì báo cáo tài chính của chi nhánh và của công ty là hai báo cáo tài chính riêng biệt. Ngoài ra, Công ty tham gia dự thầu phải đảm bảo các điều kiện theo quy định trên để có tư cách hợp lệ tham gia dự thầu.

   

   
  768 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận