Có được sa thải người lao động có hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc?

Chủ đề   RSS   
 • #607862 30/12/2023

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1979)
  Số điểm: 14194
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 316 lần


  Có được sa thải người lao động có hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc?

  Đối với người lao động có hành vi quấy rối tình dục nơi công sở thì xử lý như thế nào? Có thể tiến hành xử lý kỷ luật được hay không?
   
  Thế nào là quấy rối tình dục tại nơi làm việc?
   
  Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc (nơi mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động) mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận.
   
  Cụ thể nơi làm việc được hiểu là bất cứ địa điểm nào mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động, bao gồm cả những địa điểm hay không gian có liên quan đến công việc như các hoạt động xã hội, hội thảo, tập huấn, chuyến đi công tác chính thức, bữa ăn, hội thoại trên điện thoại, các hoạt động giao tiếp qua phương tiện điện tử, phương tiện đi lại do người sử dụng lao động bố trí từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại, nơi ở do người sử dụng lao động cung cấp và địa điểm khác do người sử dụng lao động quy định.
   
  Việc quấy rối tình dục thì có thể xảy ra dưới dạng trao đổi như đề nghị, yêu cầu, gợi ý, đe dọa, ép buộc đổi quan hệ tình dục lấy bất kỳ lợi ích nào liên quan đến công việc; hoặc những hành vi có tính chất tình dục không nhằm mục đích trao đổi, nhưng khiến môi trường làm việc trở nên khó chịu và bất an, gây tổn hại về thể chất, tinh thần, hiệu quả công việc và cuộc sống của người bị quấy rối.
   
  Quấy rối tình dục tại nơi làm việc bao gồm:
   
  - Hành vi mang tính thể chất: hành động, cử chỉ, tiếp xúc, tác động vào cơ thể mang tính tình dục hoặc gợi ý tình dục;
   
  - Quấy rối tình dục bằng lời nói: trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua phương tiện điện tử có nội dung tình dục hoặc có ngụ ý tình dục;
   
  - Quấy rối tình dục phi lời nói: ngôn ngữ cơ thể; trưng bày, miêu tả tài liệu trực quan về tình dục hoặc liên quan đến hoạt động tình dục trực tiếp hoặc qua phương tiện điện tử.
   
  Có thể sa thải đối với hành vi quấy rối tình dục nơi làm việc hay không?
   
  Người sử dụng lao động phải quy định về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc trong nội quy lao động hoặc bằng phụ lục ban hành kèm theo nội quy lao động, bao gồm các nội dung cơ bản sau:
   
  - Nghiêm cấm hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
   
  - Quy định chi tiết, cụ thể về các hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc phù hợp với tính chất, đặc điểm của công việc và nơi làm việc;
   
  -Trách nhiệm, thời hạn, trình tự, thủ tục xử lý nội bộ đối với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, bao gồm cả trách nhiệm, thời hạn, trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các quy định có liên quan;
   
  - Hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với người thực hiện hành vi quấy rối tình dục hoặc người tố cáo sai sự thật tương ứng với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm;
   
  - Bồi thường thiệt hại cho nạn nhân và các biện pháp khắc phục hậu quả.
   
  Theo đó, trong nội quy lao động sẽ quy định cụ thể về hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với người thực hiện hành vi quấy rối tình dục. Đồng thời tại Điều 125 Bộ luật Lao động 2019 quy định về hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong trường hợp người lao động có hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động.
   
  Theo đó, đối với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động với hình thức xử lý kỷ luật sa thải thì có thể bị xử lý kỷ luật sa thải. Trong trường hợp này người sử dụng lao động có quyền sa thải người lao động có hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
   
  55 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận