Có được phép thay đổi loại hợp đồng lao động khi sửa đổi, bổ sung hợp đồng không

Chủ đề   RSS   
 • #523913 27/07/2019

  Haitran1995
  Top 200
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/05/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 4622
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 88 lần


  Có được phép thay đổi loại hợp đồng lao động khi sửa đổi, bổ sung hợp đồng không

  Căn cứ Điều 35 Bộ luật lao động 2012 về Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì:

  “1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

  2. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

  3. Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết”.

  Trong đó, việc sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động được hướng dẫn bởi Điều 5 Nghị định 05/2015/NĐ-CP như sau:

  “Điều 5. Sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động

  Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động”.

  Như vậy, khi sửa đổi hợp đồng lao động, pháp luật  không cho phép thay đổi loại hợp đồng lao động. Trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách.

  Tuy nhiên, người sử dụng lao động hoặc người lao động muốn thay đổi loại hợp đồng có thể  cùng thỏa thuận để chấm dứt hợp đồng lao động và thực hiện ký lại Hợp đồng lao động mới.

  Nếu không thỏa thuận được hoặc không có các căn cứ để chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 36 thì hai bên tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã ký kết.

   

   

   
  3863 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Haitran1995 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận