Có được mua bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa có sổ hồng?

Chủ đề   RSS   
 • #516163 30/03/2019

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1420)
  Số điểm: 11958
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Có được mua bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa có sổ hồng?

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 118 Luật Nhà ở 2014 về Điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch có ghi nhận:

  "2. Giao dịch về nhà ở sau đây thì nhà ở không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận:

  a) Mua bán, Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai;

  ....".

  Mặt khác, Điều 59 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định:

  "Điều 59. Chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

  1. Bên mua, bên thuê mua có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua chưa được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được lập thành văn bản, có xác nhận của chủ đầu tư vào văn bản chuyển nhượng.

  2. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bên mua, bên thuê mua nhà ở với chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm tạo điều kiện cho các bên trong việc chuyển nhượng hợp đồng và không được thu bất kỳ khoản chi phí nào liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng.

  3. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở cuối cùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

  4. Việc chuyển nhượng hợp đồng quy định tại Điều này không áp dụng đối với hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở xã hội.

  5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này".

  Như vậy, ngay cả khi bên mua nhà ở hình thành trong tương lai chưa được cấp giấy thì vẫn có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.

   
  2183 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận