Có được ký hợp đồng mùa vụ với lao động nước ngoài không?

Chủ đề   RSS   
 • #554408 05/08/2020

  phongnamclp

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2019
  Tổng số bài viết (15)
  Số điểm: 345
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 15 lần


  Có được ký hợp đồng mùa vụ với lao động nước ngoài không?

  Kính gửi các anh/chị Luật sư,

  Công ty em đang chuẩn bị kí 1 HĐLĐ với 1 NNN với thời hạn là 1 năm nhưng vì GPLĐ chỉ xin được từ dưới 1 năm. Vậy có thể kí HĐLĐ mùa vụ với NNN được không?

  Rất mong được anh/chị giải đáp.

  Xin trân trọng cảm ơn 

   
  3698 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phongnamclp vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (05/08/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #556185   30/08/2020

  Pháp luật không có nội dung cấm người sử dụng lao động ký hợp đồng lao động mùa vụ với người nước ngoài nên trường hợp này là vẫn được phép anh nhé.

  Tuy nhiên, khi muốn sử dụng lao động nước ngoài, công ty cần lưu ý:

  Xác định nhu cầu sử dụng lao động theo quy định tại Điều 4 Nghị định 11/2016/NĐ-CP:

  - Người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc. Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  - Trường hợp người lao động nước ngoài quy định tại các Khoản 4, 5 và 8 Điều 172 của Bộ luật Lao động và Điểm e, Điểm h Khoản 2 Điều 7 Nghị định này thì người sử dụng lao động không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận cho người sử dụng lao động về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trandothucuyen96@gmail.com vì bài viết hữu ích
  phongnamclp (31/08/2020)
 • #556240   30/08/2020

  ChanhLe96
  ChanhLe96
  Top 150
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2019
  Tổng số bài viết (560)
  Số điểm: 4470
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 110 lần


  Pháp luât lao động không có điều khoản cấm giao kết hợp đồng mùa vụ với người lao đông nước ngoài. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý tại Khoản 1 Điều 170 Bộ luât lao động 2012 có nội dung quy định như sau:
  "Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trong nước chỉ được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh."

  Theo đó, bạn cần xem xét lại vị trí công việc của người lao động mà bạn chuẩn bị giao kêt hợp đồng mùa vụ là vị trí công việc gì, có phải các công việc: quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được hay không? Vì theo thông tin bạn cung cấp chỉ là giao kết hợp đồng mùa vụ với người lao động nước ngoài. Mà những vị trí công việc nêu trên thì không thể chỉ kéo dài dưới 1 năm.

  Hợp đồng mùa vụ được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 22 Bộ luât lao đông 2012:

  c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

  Cập nhật bởi ChanhLe96 ngày 30/08/2020 04:10:24 CH bổ sung nội dung
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ChanhLe96 vì bài viết hữu ích
  phongnamclp (31/08/2020)
 • #559302   30/09/2020

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1919)
  Số điểm: 12645
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 244 lần


  Về vấn đề của bạn thì thời hạn của Hợp đồng lao động sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Căn cứ theo Bộ Luật lao động 2012 thì việc ký Hợp đồng thời vụ chỉ được thực hiện đối với các công việc mang tính thời vụ, không thường xuyên và có thời hạn dưới 12 tháng. Mặt khác, khi có nhu cầu tuyển dụng người lao động nước ngoài, đơn vị phải có văn bản giải trình nhu cầu sử dụng đối với Sở lao động thương binh xã hội. Trong nội dung giải trình thì đơn vị đã thể hiện thời gian sử dụng và nội dung công việc. Do đó, căn cứ vào nội dung trên mà cơ quan quản lý tiến hành cấp giấy phép lao động trong thời gian phù hợp.

   
  Báo quản trị |  
 • #559667   30/09/2020

  HNP1997
  HNP1997
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2019
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 4635
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 194 lần


  Tại Điều 12 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về các loại hợp đồng lao động như sau:
   
  “1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:
   
  a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
   
  Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
   
  b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;
   
  Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
   
  c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
   
  2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.
   
  Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
   
  3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.”
   
  Trong trường hợp này, Trước hết cần phải xác định tính chất công việc của công ty bạn là gì, nếu là công việc có tính chất thường xuyên trên 12 tháng thì chỉ được ký hợp đồng lao động mùa vụ hoặc hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng trừ trường hợp việc ký hợp đồng trong trường hợp này là nhằm thay thế người đi nghĩa vụ quân sự, nghỉ thai sản, ốm dau hoặc nghỉ việc tạm thời. Còn nếu không thuộc trường hợp này bạn sẽ phải ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc hợp động không xác định thời hạn theo quy định. Trường hợp này áp dụng cho cả lao động Việt Nam hoặc nước ngoài bạn nhé.
   
  Báo quản trị |  
 • #559678   30/09/2020

  katkumhat
  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (767)
  Số điểm: 5150
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 83 lần


  Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết nhưng không được quá 02 năm. Như vậy có thể thấy rằng hợp đồng lao động được ký kết với lao động nước ngoài có thể là hợp động xác định thời hạn hoặc là hợp đồng lao động theo mùa vụ. Cho nên có thể ký hợp đồng lao động theo mùa vụ với người lao động là người nước ngoài.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn katkumhat vì bài viết hữu ích
  phongnamclp (02/10/2020)