Có được khởi kiện đối với các Quyết định giải quyết khiếu nại của Thi Hành án

Chủ đề   RSS   
 • #584295 26/05/2022

  Có được khởi kiện đối với các Quyết định giải quyết khiếu nại của Thi Hành án

  Căn cứ vào Hiến Pháp thì cơ quan tư pháp chỉ có Tòa án và Viện Kiểm Sát.

  Căn cứ vào tổ chức Bộ máy thì Tổng cục thi hành án trực thuộc Bộ Tư Pháp bởi vậy đây là cơ quan hành chính nhà nước.

  Như vậy các quyết định của Tổng cục cũng như các Cục và chi cục là quyết định hành chính và có thể khởi kiện hành chính.

  Theo Luật Thi hành án dân sự chỉ mới quy định về việc khiếu nại và chưa có quy định về việc khởi kiện hành chính đối với hành vi, quyết định bị khiếu nại.

  Vậy có thể căn cứ vào Luật Tố Tụng Hành chính và Luật khiếu nại năm 2011 để khởi kiện hành chính đối với Quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan Thi hành án được hay không?

   
  302 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Inteco_Law vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (04/06/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận