Có được hoàn thuế nếu hàng xuất khẩu khác với trên hợp đồng?

Chủ đề   RSS   
 • #509216 30/11/2018

  TruongMinhToan
  Top 150
  Male
  Lớp 7

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:05/01/2016
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 9874
  Cảm ơn: 170
  Được cảm ơn 190 lần


  Có được hoàn thuế nếu hàng xuất khẩu khác với trên hợp đồng?

  Có quy định nào về hoàn thuế trong trường hợp số lượng (tương ứng với giá trị) trên hồ sơ xuất khẩu (tờ khai, invoice,...) khác với hợp đồng xuất khẩu.
  Cụ thể: nếu đã ký xuất 20 tấn, nhưng chỉ thưc xuất 19 tấn (và khách hàng đã thanh toán theo số lượng 19 tấn) và hai bên chỉ thoả thuận miệng (không có làm phụ lục)
  Vậy có vi phạm về điều kiện hoàn thuế không?
   
  1550 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #509377   03/12/2018

  thuychichu
  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1433)
  Số điểm: 12415
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 282 lần


  Về việc hoàn thuế GTGT thì theo quy định là sẽ căn cứ theo "doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu":

  Theo quy định tại Thông tư 130/2016/TT-BTC:

  "Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (bao gồm số thuế GTGT đầu vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ nêu trên) nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%"

  Doanh thu ở đây sẽ được xác định theo hồ sơ hải quan của công ty anh: công ty anh xuất khẩu bao nhiêu hàng, có giá trị bao nhiêu thì doanh thu là bấy nhiêu.

  Như vậy, khi công ty anh thực xuất 19 tấn hàng vậy thì công ty anh sẽ được hoàn thuế GTGT đầu vào tương đương với thuế đầu vào của 19 tấn hàng này (và sẽ không quá 10% trị giá của 19 tấn hàng).

  Còn việc ký hợp đồng như anh nêu thì đó chỉ là thỏa thuận của hai bên, thỏa thuận này thì không phải là tài liệu chính để xác định doanh thu của DN.

   

   
  Báo quản trị |