Có được hoãn nghĩa vụ quân sự khi đang có công việc ổn định không?

Chủ đề   RSS   
 • #589669 14/08/2022

  Có được hoãn nghĩa vụ quân sự khi đang có công việc ổn định không?

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP thì các trường hợp sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ (hoãn NVQS):

  (1) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

  (2) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận;

  (3) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

  (4) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

  (5) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

  (6) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

  (7) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo;

  Đồng thời, tại khoản 2 Điều luật này cũng quy định các trường hợp được miễn gọi nhập ngũ (miễn nghĩa vụ quân sự) như sau:

  (1) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

  (2) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

  (3) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

  (4) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

  (5) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

  Như vậy, người lao động có công việc ổn định sẽ không được được tạm hoãn hay miễn nghĩa vụ quân sự nếu không thuộc một trong các trường hợp nêu trên.

   
  184 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tranquanghung651999@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/08/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #590238   28/08/2022

  Có được hoãn nghĩa vụ quân sự khi đang có công việc ổn định không?

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Nghĩa vụ quân sự là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả của công dân đối với Tổ quốc. Thực hiện NVQS là trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp … nhằm góp phần xây dựng an ninh quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

   
  Báo quản trị |  
 • #590240   28/08/2022

  Có được hoãn nghĩa vụ quân sự khi đang có công việc ổn định không?

  Cám ơn bài viết nhiều thông tin hữu ích của bạn! Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Quyết định.

   
  Báo quản trị |