Có được giữ biển số đẹp khi chuyển biển số màu vàng sang biển màu trắng không?

Chủ đề   RSS   
 • #605472 16/09/2023

  thuytrangak
  Top 75
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/08/2017
  Tổng số bài viết (900)
  Số điểm: 7656
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 173 lần


  Có được giữ biển số đẹp khi chuyển biển số màu vàng sang biển màu trắng không?

  Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về hồ sơ, thủ tục cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, theo đó quy định các trường hợp cấp đổi, cấp lại biển số xe.

  1. Ý nghĩa của biển số xe màu vàng và trắng

  Theo quy định tại Khoản 5 Điều 37 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về ý nghĩa của biển số xe như sau:

  - Biển số xe ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen, sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe của các tổ chức, cá nhân trong nước, không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản này;

  - Biển số xe mô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen, sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z kết hợp với một trong 20 chữ cái A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe của các tổ chức, cá nhân trong nước, không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản này;

  - Biển số xe ô tô nền màu vàng, chữ và số màu đen cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z;

  2. Các trường hợp cấp đổi biển số xe

  Khoản 1 Điều 16 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định trường hợp cấp đổi biển số xe:

   - Cấp biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen sang biển số xe nền màu vàng, chữ và số màu đen (xe hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô) và ngược lại;

  - Biển số bị hỏng, mờ, gẫy hoặc chủ xe có nhu cầu cấp đổi chứng nhận đăng ký xe cũ, biển số xe cũ sang chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định tại Thông tư này.

  Tại Khoản 2 Điều 18 quy định: Trường hợp cấp đổi biển số từ nền màu trắng, chữ và số màu đen sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen hoặc từ nền màu vàng, chữ và số màu đen sang biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen thì cấp biển số định danh mới (trường hợp chưa có biển số định danh) hoặc cấp lại biển số định danh (trường hợp đã có biển số định danh).

  Như vậy, khi chuyển biển số màu vàng sang biển màu trắng thì sẽ không được giữ nguyên số cũ mà phải cấp biển số định danh mới (trường hợp chưa có biển số định danh) hoặc cấp lại biển số định danh (trường hợp đã có biển số định danh).

  Các bước đăng ký biển số xe định danh

  Thủ tục cấp biển số định danh, chủ xe cư trú (thường trú và tạm trú) tại địa phương nào thì đăng ký biển số định danh tại địa phương đó. 

  Khi đăng ký xe mới, chủ xe còn có thể đăng ký trực tuyến, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để làm thủ tục trên Cổng dịch vụ công.

  Cụ thể 4 bước đăng ký biển số định danh:

  Bước 1: Đăng nhập vào Cổng dịch vụ công và tiến hành kê khai thông tin trong giấy khai đăng ký xe.  

  - Sau đó, chủ xe ký số vào giấy khai đăng ký xe và nhận mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến.  

  - Cơ quan đăng ký xe sẽ thông báo lịch hẹn giải quyết hồ sơ thông qua địa chỉ thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại.

  Bước 2: Chủ xe đưa xe đến cơ quan đăng ký xe theo quy định.  

  Tại đây, chủ xe cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và ký giấy khai đăng ký xe (nếu không sử dụng chữ ký số).  

  Bên cạnh đó, chủ xe cần nộp các giấy tờ theo quy định như tờ khai nguồn gốc ô tô, gắn máy, giấy tờ mua bán, tặng cho...

  Bước 3: Cán bộ đăng ký xe tiến hành kiểm tra hồ sơ xe và kiểm tra thực tế xe để đảm bảo tính hợp lệ, biển số xe sẽ được cấp theo tùy trường hợp:

  Trường hợp chủ xe chưa được cấp biển số định danh hoặc đã có biển số định danh đang đăng ký cho xe khác, cơ quan đăng ký xe sẽ cấp biển số mới cho xe.

  Trường hợp biển số định danh đã được thu hồi, chủ xe sẽ được cấp lại biển số định danh đó.

  Nếu xe hoặc hồ sơ xe không đáp ứng đúng quy định, chủ xe sẽ được yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo phiếu hướng dẫn hồ sơ do cán bộ đăng ký xe cung cấp.

  Bước 4: Chủ xe nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký và tiến hành nộp lệ phí đăng ký xe.

  Xem chi tiết tại Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 15/8/2023 và thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA.

   
  291 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận