Có được gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư tại địa bàn KTXH khó khăn không?

Chủ đề   RSS   
 • #587325 03/07/2022

  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 120 lần


  Có được gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư tại địa bàn KTXH khó khăn không?

  Căn cứ Điều 44 Luật Đầu tư 2020 về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư như sau:

  1. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.

  2. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm.

  3. Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động, tiến độ thực hiện của dự án đầu tư.

  4. Khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư mà nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư và đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật thì được xem xét gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư nhưng không quá thời hạn tối đa quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, trừ các dự án đầu tư sau đây:

  a) Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên;

  b) Dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam.

  5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

  Như vậy, dự án thuộc khu địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn thì được gia hạn thêm nhưng không quá 70 năm. Tuy nhiên, khi sử dụng công nghệ lạc hậu hoặc tiềm ẩn nguy cơ về môi trường, thâm dụng tài nguyên hoặc trường hợp phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước thì thời hạn hoạt động có thể hơn 70 năm.

   
  423 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #587909   21/07/2022

  tlthuthao21899
  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (456)
  Số điểm: 3525
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Có được gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư tại địa bàn KTXH khó khăn không?

  Bài viết của tác giả rất hay và hữu ích, theo quy định của pháp luật hiện hành thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm và ngoài khu kịn tế là không quá 50 năm. Mong rằng tác giả sẽ chia sẻ nhiều bài viết bổ ích cho bạn đọc nữa nhé

   
  Báo quản trị |