Có được gia hạn quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế khi quyết định xử phạt vi phạm hết hiệu lực áp dụng?

Chủ đề   RSS   
 • #583342 30/04/2022

  Có được gia hạn quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế khi quyết định xử phạt vi phạm hết hiệu lực áp dụng?


  Cưỡng chế hành chính là biện pháp bắt buộc phải thi hành một mệnh lệnh, quyết định hành chính. Là biện pháp do cơ quan hành chính nhà nước thực hiện đối với cá nhân hay tổ chức đã bị xử phạt vi phạm hành chính, nhưng không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt. Vậy khi quyết định xử phạt vi phạm hết thời hạn áp dụng mà cơ quan có thẩm quyền chưa thi hành thì có được gia hạn quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành?
  Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 có quy định như sau:
  "45. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 88 như sau:
  ...
  b) Bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 như sau:
  “2a. Thời hiệu thi hành quyết định cưỡng chế được tính kể từ ngày ra quyết định cưỡng chế cho đến thời điểm chấm dứt hiệu lực thi hành của quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 74 của Luật này; quá thời hạn này thì không thi hành quyết định cưỡng chế đó, trừ trường hợp quyết định xử phạt có áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thì vẫn phải cưỡng chế tịch thu tang vật, phương tiện, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đó.”;"
  =>> Như vậy, theo quy định trên thời hạn thi hành quyết định cưỡng chế áp dụng biện pháp xử phạt hành chính được tính từ ngày ra quyết định cho đến khi chấm dứt hiệu lực thi hành của quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Khi quyết định xử phạt vi phạm hành chính hết hiệu lực áp dụng thì sẽ không thi hành quyết định cưỡng chế nữa trừ trường hợp quyết định xử phạt có áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu. Do đó, khi quyết định xử phạt hành chính hết hiệu lực thì quyết định cưỡng chế sẽ không được thi hành và cũng sẽ không được gia hạn thời gian áp dụng biện pháp cưỡng chế (trừ các trường hợp đặc biệt).
   
   
  77 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #583522   30/04/2022

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (977)
  Số điểm: 6924
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 128 lần


  Có được gia hạn quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế khi quyết định xử phạt vi phạm hết hiệu lực áp dụng?

  Cảm ơn thông tin bạn chia sẻ. Theo như quy định trên thì việc cưỡng chế nộp tiền phạt chỉ áp dụng cho đến khi hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt hành chính, hết thời hiệu sẽ không được cưỡng chế nữa, trừ trường hợp cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như tịch thu phương tiện, tang vật,…

   
  Báo quản trị |