Có được ghi tên hàng hóa trên hóa đơn bằng tiếng nước ngoài?

Chủ đề   RSS   
 • #592899 28/10/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 100
  Lớp 12

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (711)
  Số điểm: 21192
  Cảm ơn: 67
  Được cảm ơn 665 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Có được ghi tên hàng hóa trên hóa đơn bằng tiếng nước ngoài?

  Hàng hóa có tên nước ngoài hiện nay trên thị trường rất phổ biến, đa phần mặt hàng này được nhập khẩu từ nhiều nơi trên thế giới. Theo đó, các mặt hàng có tên nước ngoài khi kê khai trên hóa đơn phải được thực hiện đúng quy định pháp luật.
   
  co-duoc-ghi-ten-hang-hoa-tren-hoa-don-bang-tieng-nuoc-ngoai
   
  Đây cũng là điều thắc mắc của một số thương gia nhỏ lẻ kinh doanh hàng hóa nhập khẩu khi kê khai ghi hóa đơn hàng có tên nước ngoài. Vậy, trường hợp trên thực hiện như thế nào?
   
  Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.
   
  Theo đó, tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP bao gồm các nội dung sau:
   
  (1)  Đối với tên hàng hóa, dịch vụ: 
   
  Trên hóa đơn phải thể hiện tên hàng hóa, dịch vụ bằng tiếng Việt. Trường hợp bán hàng hóa có nhiều chủng loại khác nhau thì tên hàng hóa thể hiện chi tiết đến từng chủng loại (ví dụ: điện thoại Samsung, điện thoại Nokia…). 
   
  Trường hợp hàng hóa phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu thì trên hóa đơn phải thể hiện các số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hóa mà khi đăng ký pháp luật có yêu cầu. Ví dụ: Số khung, số máy của ô tô, mô tô, địa chỉ, cấp nhà, chiều dài, chiều rộng, số tầng của một ngôi nhà…
   
  Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ chữ nhỏ hơn chữ tiếng Việt. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ được giao dịch có quy định về mã hàng hóa, dịch vụ thì trên hóa đơn phải ghi cả tên và mã hàng hóa, dịch vụ.
   
  (2) Đối với đơn vị tính: 
   
  Người bán căn cứ vào tính chất, đặc điểm của hàng hóa để xác định tên đơn vị tính của hàng hóa thể hiện trên hóa đơn theo đơn vị tính là đơn vị đo lường (ví dụ như: tấn, tạ, yến, kg, g, mg hoặc lượng, lạng, cái, con, chiếc, hộp, can, thùng, bao, gói, tuýp, m3, m2, m...). 
   
  Đối với dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính” mà đơn vị tính xác định theo từng lần cung cấp dịch vụ và nội dung dịch vụ cung cấp.
   
  (3) Đối với số lượng hàng hóa, dịch vụ: 
   
  Người bán ghi số lượng bằng chữ số Ả-rập căn cứ theo đơn vị tính nêu trên. Các loại hàng hóa, dịch vụ đặc thù như điện, nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ truyền hình, dịch vụ bưu chính chuyển phát, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm được bán theo kỳ nhất định thì trên hóa đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hóa, dịch vụ.
   
   Đối với các dịch vụ xuất theo kỳ phát sinh, được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn; bảng kê được lưu giữ cùng hóa đơn để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu của các cơ quan có thẩm quyền.
   
  Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số…, ngày… tháng... năm”. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, số lượng, đơn giá, thành tiền hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. 
   
  Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. 
   
  Tổng cộng tiền thanh toán đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày. Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số ngày… tháng... năm”.
   
  (4) Đối với đơn giá hàng hóa, dịch vụ: 
   
  Người bán ghi đơn giá hàng hóa, dịch vụ theo đơn vị tính nêu trên. Trường hợp các hàng hóa, dịch vụ sử dụng bảng kê để liệt kê các hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có đơn giá.
   
  Như vậy theo quy định trên tên hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn phải thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ chữ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.
   
  144 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/10/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #593200   30/10/2022

  Có được ghi tên hàng hóa trên hóa đơn bằng tiếng nước ngoài?

  Cảm ơn thông tin hữu ích từ bạn. Theo đó, trên hóa đơn phải thể hiện tên hàng hóa, dịch vụ bằng tiếng Việt. Trường hợp bán hàng hóa có nhiều chủng loại khác nhau thì tên hàng hóa thể hiện chi tiết đến từng chủng loại.

  Trường hợp hàng hóa phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu thì trên hóa đơn phải thể hiện các số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hóa mà khi đăng ký pháp luật có yêu cầu. Ví dụ: Số khung, số máy của ô tô, mô tô, địa chỉ, cấp nhà, chiều dài, chiều rộng, số tầng của một ngôi nhà…
   
  Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ chữ nhỏ hơn chữ tiếng Việt. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ được giao dịch có quy định về mã hàng hóa, dịch vụ thì trên hóa đơn phải ghi cả tên và mã hàng hóa, dịch vụ.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #595096   30/11/2022

  Có được ghi tên hàng hóa trên hóa đơn bằng tiếng nước ngoài?

  Hiện tại tất cả các hoạt động mua bán cung cấp dịch vụ đều đã phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới. Theo đó, các đơn vị sử dụng hóa đơn hiện tại nên nắm rõ các quy định của páp luật liên quan đến nội dung trên hóa đơn để tránh việc xuất sai dẫn đến việc phải thực hiện thủ tục điều chỉnh và còn phải nộp lại hồ sơ khai thuế nếu đã khai thuế đối với hóa đơn đã xuất mà có sai sót. Do đó, mong là mọi người sẽ đọc được bài viết của bạn để nắm thêm quy định của pháp luật liên quan đến việc xuất hóa đơn này. 

   
  Báo quản trị |  
 • #595283   06/12/2022

  Có được ghi tên hàng hóa trên hóa đơn bằng tiếng nước ngoài?

  Cảm ơn bài viết của tác giả. Việc sử dụng hóa đơn hiện nay rất phổ biến, giúp cho người bán hàng dễ dàng thống kế và báo cáo với cơ quan thuế. Do đó, người dân cần nắm rõ quy định của pháp luật để thực hiện đúng quy định của pháp luật.

   
  Báo quản trị |  
 • #597525   28/01/2023

  haunguyenth
  haunguyenth
  Top 200
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/02/2022
  Tổng số bài viết (403)
  Số điểm: 2741
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 31 lần


  Có được ghi tên hàng hóa trên hóa đơn bằng tiếng nước ngoài?

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn, thông tin bài viết của bạn rất hữu ích, giúp mọi người có thêm thông tin về việc ghi thông tin hàng hoá, dịch vụ trên hoá đơn kinh doanh, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật tránh bị xử phạt.

   
  Báo quản trị |