Có được dùng thẻ BHYT bản chụp để thanh toán phí khám chữa bệnh?

Chủ đề   RSS   
 • #546652 22/05/2020

  Có được dùng thẻ BHYT bản chụp để thanh toán phí khám chữa bệnh?

  Căn cứ Khoản 1 và Khoản 3 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định:

  Điều 15. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

  1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc Giấy xác nhận của Công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác.”

  Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định như sau:

  Điều 31. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

  2. Tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau đây:

  b) Khám bệnh, chữa bệnh không đúng quy định tại Điều 28 của Luật này;”

  Như vậy, theo quy định trên thì khi đi khám chữa bệnh bạn phải xuất trình thẻ BHYT gốc nên bạn sẽ không được phép dùng bản sao hoặc bản chụp để thay thế và thanh toán chi phí khám chữa bệnh.

  Do đó, trường hợp này bạn sẽ phải làm hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT tai cơ quan BHXH.

   
  1149 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận