Có được đơn phương hủy hợp đồng ủy quyền đã công chứng, chứng thực không?

Chủ đề   RSS   
 • #609130 08/03/2024

  dali_2501

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/11/2023
  Tổng số bài viết (58)
  Số điểm: 479
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Có được đơn phương hủy hợp đồng ủy quyền đã công chứng, chứng thực không?

  Xin chào TVPL, tôi có vấn đề cần tham khảo về việc đơn phương chấm dứt HĐ ủy quyền. Nếu tối là người được ủy quyền thì tôi có được đơn phương hủy hợp đồng ủy quyền đã công chứng không. Vì HĐ ủy quyền này xung đột lợi ích của người ủy quyền với tôi.

   

  Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền?

  Theo quy định tại Điều 569 Bộ luật Dân sự 2015 về đơn phương chấm dứt hợp đồng thực hiện ủy quyền:

  Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền

  - Trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại; nếu ủy quyền không có thù lao thì bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý.

  - Bên ủy quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng; nếu không báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng ủy quyền đã bị chấm dứt.

  - Trường hợp ủy quyền không có thù lao, bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên ủy quyền biết một thời gian hợp lý; nếu ủy quyền có thù lao thì bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và phải bồi thường thiệt hại cho bên ủy quyền, nếu có.”

  Theo quy định trên, người được ủy quyền có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền bất cứ lúc nào, tuy nhiên người được ủy quyền cần phải thông báo trước cho người ủy quyền trong thời gian hợp lý.

  Theo đó, nếu cảm thấy hợp đồng xung đột với lợi ích của mình thì người được ủy quyền có thể đơn phương chấm dứt HĐ ủy quyền bất cứ lúc nào. Trường hợp hợp đồng ủy quyền có được trả thù lao thì người được ủy quyền cần phải bồi thường thiệt hại cho bên ủy quyền (nếu có).

   

  Có được đơn phương hủy hợp đồng ủy quyền đã công chứng?

  Căn cứ Điều 51 Luật Công chứng 2014 quy định về việc công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch như sau:

  "Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

  - Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

  - Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

  - Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch quy định tại Chương này."

  Theo quy định trên, với hợp đồng ủy quyền đã có công chứng, người được ủy quyền chỉ được hủy bỏ, chấm dứt khi có sự thỏa thuận hoặc cam kết bằng văn bản của người ủy quyền và bên thứ ba (nếu có).

  Theo đó căn cứ quy định của pháp luật công chứng thì người được ủy quyền muốn hủy hợp đồng ủy quyền thì mình và người ủy quyền cần thực hiện thỏa thuận, cam kết hủy bỏ hợp đồng ủy quyền này tại nơi đã công chứng hợp đồng ủy quyền trước đó.

   
   
  186 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận