Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ?

Chủ đề   RSS   
 • #548029 31/05/2020

  Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ?

  Trường hợp tổ chức ký một văn bản dịch vụ làm vườn bán thời gian (3 buổi/tuần, 2h/buổi) với một cá nhân, trong đó có ghi mức lương tháng và nội dung công việc, có thời hạn bắt đầu nhưng không có thời hạn kết thúc. Nay bên tổ chức họ muốn dừng dịch vụ này đối với cá nhân đó.

  Như vậy, trong trường hợp này tổ chức có cần báo trước cho cá nhân không và có phải chi trả bồi thường/trợ cấp nào không? Mong mọi người giải đáp dùm mình!

   
  1917 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #550629   30/06/2020

  Trong trường hợp này nếu chị đang ký hợp đồng dịch vụ đối với người làm vườn để thực hiện công việc này trong thời gian ngắn và sẽ kết thúc khi công việc trong vườn được hoàn thành xong,  do vậy các quy định về hợp đồng dịch vụ được quy định tại Điều 513 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

  “Điều 513. Hợp đồng dịch vụ

  Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.”

  Bên cạnh đó, tại Khoản 2 Điều 422 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về chấm dứt hợp đồng như sau:

  “Điều 422. Chấm dứt hợp đồng

  Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây:

  [...]

  2. Theo thỏa thuận của các bên; [...]”

  => Như vậy, theo các quy định trên thì chị và người làm vườn có thể thỏa thuận về thời điểm chấm dứt hợp đồng dịch vụ này.

  Do hợp đồng dịch vụ này được điều chỉnh bởi quan hệ dân sự nên khi chấm dứt hợp đồng thì bên sử dụng dịch vụ chỉ cần thực hiện đúng nghĩa vụ đã giao kết trong hợp đồng đối với bên cung ứng dịch vụ, ngoài ra không phải trả thêm các khoản bồi thường/trợ cấp thôi việc như mối quan hệ lao động.

   

   
  Báo quản trị |