Có được đăng kiểm ô tô nếu chỉ có Giấy hẹn cấp đăng ký xe viết tay

Chủ đề   RSS   
 • #612717 13/06/2024

  btrannguyen
  Top 150
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (611)
  Số điểm: 10312
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 191 lần


  Có được đăng kiểm ô tô nếu chỉ có Giấy hẹn cấp đăng ký xe viết tay

  Nếu người thực hiện đăng kiểm chỉ có Giấy hẹn cấp đăng ký xe ô tô thì có được đăng kiểm hay không? Giấy hẹn cấp đăng ký xe ô tô viết tay có được chấp nhận không? Cụ thể sau đây.

  Có được đăng kiểm ô tô nếu chỉ có Giấy hẹn cấp đăng ký xe viết tay

  Chỉ có Giấy hẹn cấp đăng ký xe thì có được đăng kiểm ô tô không?

  Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 2/2023/TT-BGTVT quy định Giấy đăng ký xe khi đến kiểm định là:

  - Giấy tờ về đăng ký xe bao gồm: 

  + Bản chính Giấy đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 

  + Bản chính Giấy biên nhận giữ bản chính Giấy đăng ký xe (kèm theo bản sao giấy đăng ký xe) đang thế chấp của tổ chức tín dụng 

  + Hoặc Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của tổ chức cho thuê tài chính (kèm theo bản sao giấy đăng ký xe)

  - Hoặc Giấy hẹn cấp Giấy đăng ký xe.

  Đồng thời, theo điểm b khoản 2 Điều 8 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định:

  - Xe cơ giới kiểm định đạt yêu cầu, đơn vị đăng kiểm trả Giấy chứng nhận kiểm định và dán Tem kiểm định cho phương tiện. 

  - Đối với xe cơ giới chỉ có Giấy hẹn cấp đăng ký xe, đơn vị cấp Giấy hẹn trả Giấy chứng nhận kiểm định cho chủ xe theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, khi chủ xe xuất trình giấy tờ về đăng ký xe, đơn vị đăng kiểm phô tô để lưu trong Hồ sơ phương tiện, hồ sơ kiểm định và trả Giấy chứng nhận kiểm định. 

  (https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/13/mau-giay-hen-tra-GCN.doc Mẫu Giấy hẹn trả Giấy chứng nhận kiểm định cho chủ xe)

  Trường hợp xe cơ giới có thông báo kiểm định không đạt trên cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam thì đơn vị đăng kiểm xóa thông báo;

  Như vậy, xe ô tô chỉ có Giấy hẹn cấp đăng ký xe vẫn có thể được đăng kiểm.

  Giấy hẹn cấp đăng ký xe viết tay có được đăng kiểm ô tô không?

  Ngày 05/12/2017, Cục Cảnh sát giao thông có văn bản số 7033/C67-P6 nêu: Giấy hẹn cấp cho chủ xe được in trực tiếp từ Hệ thống đăng ký xe, có đầy đủ thông tin về chủ xe (Tên, địa chỉ) thông tin về xe (Biển số, nhãn hiệu, số loại, số máy, số khung) và sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

  Theo đó, ngày 07/12/2017, Cục Đăng kiểm Việt Nam có văn bản số 7690/ĐKVN-VAR yêu cầu các đơn vị Đăng kiểm chỉ tiếp nhận, kiểm tra, lập hồ sơ phương tiện, kiểm định cho các xe theo Giấy hẹn cấp Giấy đăng ký xe được in phù hợp với thông tin nêu tại văn bản số 7033/C67-P6 của Cục Cảnh sát giao thông; Từ chối tiếp nhận, kiểm tra, lập hồ sơ phương tiện, kiểm định đối với xe có Giấy hẹn viết tay các thông tin nêu trên.

  Theo đó, Giấy hẹn cấp đăng ký xe viết tay sẽ không được tiếp nhận đăng kiểm mà chỉ được sử dụng Giấy hẹn cấp cho chủ xe được in trực tiếp từ Hệ thống đăng ký xe.

  Xem toàn văn:

  Văn bản số 7033/C67-P6: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/13/StoreData_Images_CongVan_7690.cuc_.2017.pdf

  Văn bản số 7690/ĐKVN-VAR: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/13/StoreData_Images_CongVan_7690.cuc_.2017.pdf

  Những hành vi nào bị cấm trong đăng kiểm xe?

  Theo Điều 4 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định hành vi không được thực hiện trong kiểm định xe cơ giới bao gồm:

  - Kiểm định không đủ nội dung, không đúng quy trình, quy định, kiểm định ngoài dây chuyền, ngoài đơn vị sai quy định; làm sai lệch kết quả kiểm định.

  - Kiểm định khi thiết bị kiểm tra bị hư hỏng; kiểm định khi thiết bị kiểm tra chưa được kiểm tra, đánh giá, hiệu chuẩn.

  - Kiểm định khi không đảm bảo việc nối mạng để truyền dữ liệu, kết quả kiểm định; kiểm định khi hệ thống camera giám sát và lưu trữ hình ảnh dạng video không đảm bảo quy định.

  - Bố trí người thực hiện công việc kiểm định trên dây chuyền kiểm định không đủ, không đúng với quy định.

  - Yêu cầu chủ xe đưa xe đi sửa chữa, bảo dưỡng tại các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng chỉ định.

  - Thu tiền kiểm định, phí và lệ phí sai quy định; có hành vi tiêu cực, sách nhiễu.

  - Kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới hết niên hạn sử dụng.

  - Lập Hồ sơ phương tiện, kiểm định, sử dụng ấn chỉ kiểm định, in Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định và báo cáo kết quả kiểm định không đúng quy định.

  Như vậy, những hành vi trên là những hành vi bị cấm trong việc đăng kiểm, kiểm định xe. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

  Hành vi vi phạm trong đăng kiểm sẽ bị phạt hành chính thế nào?

  Theo Điều 38 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được bổ sung bởi khoản 22 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP) quy định về xử phạt các hành vi vi phạm quy định về hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới như sau:

  - Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ của Trung tâm đăng kiểm thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  + Làm sai lệch kết quả kiểm định;

  + Không tuân thủ đúng quy định tại các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan trong kiểm định.

  + Thực hiện không đúng nhiệm vụ được phân công.

  - Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với Trung tâm đăng kiểm thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  + Không công khai các thủ tục, quy trình kiểm định tại trụ sở đơn vị theo quy định;

  + Không thực hiện kiểm định phương tiện theo đúng thẩm quyền được giao;

  + Sử dụng đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ không có đủ điều kiện theo quy định;

  + Thực hiện kiểm định mà không bảo đảm đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ kiểm định, bảo hộ lao động theo quy định;

  + Không bố trí đủ số lượng đăng kiểm viên tối thiểu trên dây chuyền kiểm định;

  + Thực hiện kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định vượt quá số lượng phương tiện theo quy định đối với mỗi dây chuyền kiểm định.

  - Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với Trung tâm đăng kiểm thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  + Thực hiện kiểm định khi tình trạng thiết bị, dụng cụ kiểm định chưa được xác nhận hoặc xác nhận không còn hiệu lực để bảo đảm tính chính xác theo quy định;

  + Thực hiện kiểm định khi tình trạng thiết bị, dụng cụ kiểm định đã bị hư hỏng không bảo đảm tính chính xác theo quy định;

  + Không thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát quá trình kiểm định, kết quả kiểm định theo quy định;

  + Không lưu trữ dữ liệu kiểm định theo quy định.

  - Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

  + Thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định 100/2019/NĐ-CP bị tước quyền sử dụng chứng chỉ đăng kiểm viên từ 01 tháng đến 03 tháng;

  + Thực hiện hành vi quy định tại điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e khoản 2; điểm a, điểm b khoản 3 Điều 38 Nghị định 100/2019/NĐ-CP bị tước quyền sử dụng “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới” từ 01 tháng đến 03 tháng.

  Như vậy, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ của Trung tâm đăng kiểm và Trung tâm đăng kiểm sẽ bị phạt từ 1 đến 12 triệu đồng. Ngoài ra, còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung.

   
  149 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận