Có được đại diện ủy quyền góp vốn thành lập công ty TNHH?

Chủ đề   RSS   
 • #589716 16/08/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Có được đại diện ủy quyền góp vốn thành lập công ty TNHH?

  Hiện nay, khi tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH người góp vốn không thể trực tiếp thực hiện công việc góp vốn cũng như tham gia vào việc vận hành doanh nghiệp.
   
  dai-dien-gop-von
   
  Vậy trường hợp này thì người góp vốn có thể ủy quyền cho một hoặc một vài người khác đại diện cho mình thực hiện góp vốn hay không?
   
  Người đại diện ủy quyền góp vốn là gì?
   
  Hiện nay, việc người góp vốn không thể trực tiếp tham gia vào quá trình thành lập cũng như vận hành thì có thể thực hiện quyền ủy quyền cho người đại diện cho mình tham gia.
   
  Theo đó, hiện hành quy định người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty được quy định theo khoản 1 Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:
   
  Tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng hình thức văn bản nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.
   
  Như vậy, người góp vốn hoàn toàn có quyền thực hiện ủy quyền đại diện mình tham gia vào hoạt động doanh nghiệp thay mình. Trên hình thức người đại diện chỉ thực hiện thay trên giấy tờ, tuy nhiên quyền và nghĩa vụ vẫn thuộc về người góp vốn.
   
  Quy định về người đại diện ủy quyền góp vốn
   
  Theo quy định pháp luật về doanh nghiệp thì người đại diện ủy quyền góp vốn phải tuân thủ các quy định theo khoản 2, 3 Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2020 về người đại diện theo ủy quyền như sau:
   
  Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện cho tổ chức là thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên phải có sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ và có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền.
   
  Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Mỗi một người đại diện phải quy định rõ ràng số vốn được đầu tư vào, việc này nhằm đảm bảo sự minh bạch vốn góp cũng như dễ dàng quản lý từ người thành lập công ty TNHH.
   
  Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.
   
  Như vậy, chủ sở hữu vốn góp khi ủy quyền chỉ tối đa được 03 người đại diện và vốn góp phải ít nhất bằng 35%, đối với quản lý nhiều đại diện thì phải phân rõ vốn góp trường hợp không quy định rõ thì tổng vốn góp sẽ chia đều cho tất cả.
   
  Trách nhiệm của người đại diện ủy quyền
   
  trong quá trình tham gia vào vận hành doanh nghiệp người đại diện theo ủy quyền phải có trách nhiệm thực hiện theo quy định của doanh nghiệp cũng như pháp luật. Cụ thể tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:
   
  Người đại diện theo ủy quyền nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty cần phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông trước Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. Qua đó, tương tự như chủ sở hữu vốn góp người đại diện sẽ thực hiện vận hành doanh nghiệp tương tự như một người chủ sở hữu.
   
  Mọi hạn chế của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đối với người đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty tương ứng tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba. Như vậy, cũng có vài điểm hạn chế khi thực hiện ủy quyền thì các quyết định đưa ra đối với người sở hữu vốn góp sẽ không thể áp dụng lên người đại diện mà vẫn thuộc về chủ sở hữu.
   
  Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông; thực hiện quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông cử đại diện.
   
  Người đại diện theo ủy quyền chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu, thành viên, cổ đông cử đại diện do vi phạm trách nhiệm quy định. Chủ sở hữu, thành viên, cổ đông cử đại diện chịu trách nhiệm trước bên thứ ba đối với trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền.
   
  Như vậy, chủ sở hữu vốn góp hoàn toàn có thể ủy quyền cho người khác thực hiện góp vốn nếu người đó đáp ứng đủ các điều kiện như đã nêu ở trên vào công ty TNHH. Lưu ý, người đại diện ủy quyền chỉ thực hiện quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu vốn góp chứ không phải chịu các vấn đề quan trọng từ hội đồng. Thì cần phải có ý kiến với chủ sở hữu và phải chịu trách nhiệm trước người được đại diện và doanh nghiệp.
   
  1504 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (16/08/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #589723   16/08/2022

  Có được đại diện ủy quyền góp vốn thành lập công ty TNHH?

  Cảm ơn thông tin hữu ích mà tác giả chia sẻ. Việc cho phép người đại diện ủy quyền góp vốn thành lập công ty TNHH sẽ giúp ích rất nhiều cho các doanh nghiệp có nhu cầu cần người đại diện thực hiện một số thủ tục như là góp vốn hay việc vận hành doanh nghiệp.

   
  Báo quản trị |  
 • #589964   24/08/2022

  Có được đại diện ủy quyền góp vốn thành lập công ty TNHH?

  Cám ơn bài viết hữu ích của bạn! Mình xin bổ sung thêm tiêu chuẩn, điều kiện của người đại diện theo uỷ quyền là không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam. Tổ chức góp vốn là doanh nghiệp nhà nước không được cử người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện tại công ty khác; Tiêu chuẩn và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.

   
  Báo quản trị |  
 • #590078   26/08/2022

  nguyenhoaibao12061999
  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Cảm ơn bạn đã thông tin thêm, người góp vốn hoàn toàn có quyền thực hiện ủy quyền đại diện mình tham gia vào hoạt động doanh nghiệp thay mình. Trên hình thức người đại diện chỉ thực hiện thay trên giấy tờ, tuy nhiên quyền và nghĩa vụ vẫn thuộc về người góp vốn. Qua đó, bất cứ quyết định nào đưa ra có tính quan trọng vẫn phải thông qua người góp vốn và những nghĩa vụ xử phạt hay kỷ luật vẫn thuộc về người góp vốn.

   
   
  Báo quản trị |  
 • #590079   26/08/2022

  nguyenhoaibao12061999
  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Cảm ơn bạn, người đại diện theo ủy quyền phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây để có thể tham gia vào việc điều hành của công ty như sau:
   
  Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
   
  Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;
   
  Thành viên, cổ đông là công ty có phần vốn góp hay cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ không được cử vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quản lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện theo ủy quyền tại công ty khác;
   
  Các tiêu chuẩn và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.
   
  Báo quản trị |