Có được cộng dồn thời gian đóng BHXH cho quân nhân xuất ngũ được tính từ khi nhập ngũ đến năm 2000?

Chủ đề   RSS   
 • #604899 21/08/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1846)
  Số điểm: 64240
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1373 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Có được cộng dồn thời gian đóng BHXH cho quân nhân xuất ngũ được tính từ khi nhập ngũ đến năm 2000?

  Bộ Quốc phòng trả lời cử tri về việc cộng dồn thời gian đóng BHXH cho quân nhân xuất ngũ được tính từ khi nhập ngũ đến năm 2000.

  Vừa qua, Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn 742/BDN ngày 14/6/2023, với nội dung:

  “Theo quy định tại khoản 9 Điều 23 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia đóng BHXH bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trước ngày 01/01/1995 đã được tính là thời gian đóng BHXH. 

  Đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung thời gian để tính cộng dồn thời gian đóng BHXH cho quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ xuất ngũ về địa phương được tính từ thời điểm nhập ngũ đến năm 2000 (theo quy định tại khoản 9 Điều 23 Nghị định 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc) thì quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia đóng BHXH bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trước ngày 01/01/1995 đã được tính là thời gian đóng BHXH” 

  Theo đó, Bộ Quốc phòng có câu trả lời như sau:

  Theo quy định tại khoản 2, Điều 3, Chương I Điều lệ BHXH đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân (ban hành kèm theo Nghị định 45-CP ngày 15/7/1995 của Chính phủ), thì:

  Đối với quân nhân, công an nhân dân thuộc diện hưởng sinh hoạt phí (bản thân không phải đóng BHXH) được hưởng hai chế độ trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp và chế độ tử tuất.

  Song, tại điểm 2 Công văn 993/BHXH-CĐCS ngày 26/4/2002 của BHXH Việt Nam về tính thời gian công tác hưởng BHXH đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ Quân đội sau ngày 15/12/1993, quy định:

  Kể từ ngày 01/01/1995 trở đi theo quy định tại Điều lệ BHXH đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định 45-CP ngày 15/7/1995, đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ hưởng sinh hoạt phí bản thân không phải đóng BHXH. Do vậy, thời gian phục vụ tại ngũ không được tính để hưởng BHXH.

  Đối chiếu với quy định nêu trên thì thời gian từ ngày 01/01/1995, hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ thuộc diện hưởng sinh hoạt phí, bản thân không phải đóng BHXH; do đó, thời gian từ khi nhập ngũ đến năm 2000 theo kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang chưa được tính là thời gian công tác có tham gia đóng BHXH để hưởng các chế độ BHXH sau này.

  Bộ Quốc phòng tiếp thu nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang và gửi đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu.

  Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri về việc cộng dồn thời gian đóng BHXH cho quân nhân xuất ngũ được tính từ khi nhập ngũ đến năm 2000.

  Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

   
  347 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (13/09/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận