Có được chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi còn đang nợ tiền thuế đất?

Chủ đề   RSS   
 • #603019 03/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Có được chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi còn đang nợ tiền thuế đất?

  Theo quy định hiện hành bất kỳ loại đất nào sử dụng cho mục đích để ở thì đều phải đóng thuế sử dụng đất. Dù vậy, hiện nay nhiều trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) kèm theo việc phải trả tiền thuế đất còn đang nợ. Vậy trường hợp này có được phép thực hiện hay không?
   
  chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-khi-con-dang-no-tien-thue-dat
   
  1. Trường hợp nào không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất?
   
  Theo Điều 191 Luật Đất đai 2013 quy định trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất bao gồm:
   
  - Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.
   
  - Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
   
  - Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.
   
  - Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.
   
  2. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông thường
   
  Căn cứ Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định nếu cá nhân được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:
   
  - Thứ nhất là có đầy đủ Giấy chứng nhận QSDĐ, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013.
   
  - Thứ hai là đất chuyển nhượng phải không có tranh chấp với bất kỳ ai.
   
  - Thứ ba Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
   
  - Cuối cùng là trong thời hạn sử dụng đất nếu là đất thuê.
   
  Ngoài các điều kiện quy định nêu trên, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 Luật Đất đai 2013.
   
  Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.
   
  Mặt khác, căn cứ khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013 quy định thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất như sau:
   
  - Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng; cho thuê; cho thuê lại; tặng cho; thế chấp; góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. 
   
  - Đối với trường hợp chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất.
   
  - Trường hợp nhận thừa kế QSDĐ thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận.
   
  - Hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
   
  Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.
   
  3. Hướng dẫn cách chuyển nhượng đất vẫn còn nợ tiền thuế đất
   
  Cụ thể tại khoản 3 Điều 12 Thông tư 76/2014/TT-BTC quy định ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư.
   
  Mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp được hướng dẫn cụ thể như sau:
   
  - Hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển nhượng thì phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ. 
   
  - Trường hợp được phép chuyển nhượng một phần thửa đất, trên cơ sở hồ sơ cho phép tách thửa, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích chuyển nhượng. 
   
  - Trường hợp khi nhận thừa kế QSDĐ mà người để lại di sản thừa kế là QSDĐ chưa trả nợ tiền sử dụng đất thì người nhận thừa kế có trách nhiệm tiếp tục trả nợ theo quy định của pháp luật về thừa kế.
   
  Như vậy, trường hợp người chuyển nhượng QSDĐ mà vẫn còn nợ tiền thuê đất thì phải thanh toán hết số tiền thuế còn đang nợ, trường hợp muốn chuyển giao số tiền nợ đó cho người nhận QSDĐ thì phải làm giấy chuyển giao nợ theo quy định  của cơ quan thuế.
   
  2823 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  Phuongdt2208 (06/10/2023) admin (09/06/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận