Có được cho thuê lại đất đã thuê của Nhà nước?

Chủ đề   RSS   
 • #599964 04/03/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Đại học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1206)
  Số điểm: 42630
  Cảm ơn: 82
  Được cảm ơn 1220 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Có được cho thuê lại đất đã thuê của Nhà nước?

  Nhà nước cho phép hộ gia đình, tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được phép thuê đất để sản xuất, kinh doanh, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương và đời sống của người có nhu cầu thuê đất. Vậy trường hợp người đã thuê đất mà chưa có nhu cầu sử dụng thì có được cho thuê lại?
   
  co-duoc-cho-thue-lai-dat-da-thue-cua-nha-nuoc?
   
  1. Nhà nước cho thuê đất trong trường hợp nào?
   
  Dựa theo khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai 2013 thì hộ gia đình được Nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
   
  - Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.
   
  - Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao quy định tại Điều 129 Luật Đất đai 2013.
   
  - Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
   
  - Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh.
   
  - Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.
   
  Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê.
   
  - Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp.
   
  - Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc.
   
  2. Thuê đất của Nhà nước có được thuê lại?
   
  Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê ngoài quyền và nghĩa vụ khi thuê đất còn có các quyền khác được quy định tại khoản 2 Điều 174 Luật Đất đai 2013 sau đây:
   
  - Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất.
   
  - Cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
   
  Cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
   
  - Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước; tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng; tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;
   
  - Thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam.
   
  - Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.
   
  Do đó, tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoàn toàn có thể cho thuê lại phần đất đã thuê của Nhà nước nếu đáp ứng các điều kiện trên.
   
  3. Cho thuê lại đất có phải kinh doanh bất động sản?
   
  Cho thuê lại đất của Nhà nước có phải là kinh doanh bất động sản không thì phải căn cắn khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và được hiểu như sau:
   
  Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.
   
  Đồng thời, khoản 2 Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định điều kiện của các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:
   
  - Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
   
  - Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;
   
  - Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
   
  - Trong thời hạn sử dụng đất.
   
  Như vậy, tổ chức kinh tế có thể cho thuê lại đất đã thuê từ Nhà nước và được xem là kinh doanh bất động sản và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kinh doanh bất động sản cũng như điều kiện cho thuê lại đối với đất đã thuê.
   
  104 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận