Có được cho thuê doanh nghiệp tư nhân không?

Chủ đề   RSS   
 • #609462 15/03/2024

  phucpham2205
  Top 75
  Lớp 10

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (764)
  Số điểm: 14341
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 286 lần
  SMod

  Có được cho thuê doanh nghiệp tư nhân không?

  Doanh nghiệp tư nhân là gì? Có được cho thuê doanh nghiệp tư nhân không? Trình tự, thủ tục cho thuê thế nào? Bài viết sau sẽ giải đáp các thắc mắc nêu trên.

  (1) Doanh nghiệp tư nhân là gì?

  Căn cứ theo Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về doanh nghiệp tư nhân như sau:

  “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.”

  Bên cạnh đó, tại đây cũng quy định những nội dung khác liên quan đến DNTN như sau:

  - Không được phép phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. 

  - Mỗi cá nhân chỉ được phép thành lập một DNTN. 

  - Chủ sở hữu DNTN không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh. 

  - DNTN không được góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

  Như vậy, về mặt định nghĩa DNTN là mô hình kinh doanh do một cá nhân đứng ra thành lập và chịu trách nhiệm hoàn toàn bằng tài sản cá nhân cho mọi hoạt động của doanh nghiệp.

  (2) Có được cho thuê doanh nghiệp tư nhân không?

  Theo quy định tại Điều 191 Luật Doanh nghiệp 2020 về cho thuê DNTN như sau:

  - Quyền cho thuê doanh nghiệp: Chủ DNTN có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình cho người khác. Việc cho thuê này cần được thực hiện thông qua hợp đồng cho thuê có công chứng. 

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/15/hop-dong-cho-thue-dntn.doc Mẫu hợp đồng cho thuê doanh nghiệp tư nhân

  - Thủ tục thông báo: Sau khi ký hợp đồng cho thuê, chủ DNTN có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh Cơ quan thuế Thời hạn thông báo là trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực. 

  - Trách nhiệm của chủ doanh nghiệp: Trong thời hạn cho thuê, chủ DNTN vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp.

  - Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của DNTN được quy định chi tiết trong hợp đồng cho thuê.

  (3) Hướng dẫn trình tự, thủ tục cho thuê doanh nghiệp tư nhân 2024

  Bước 01: Ký kết HĐ cho thuê và công chứng

  Hai bên (chủ doanh nghiệp và người thuê) cùng ký kết hợp đồng cho thuê DNTN. Hợp đồng cần thể hiện rõ ràng quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên. Sau khi ký kết, hợp đồng cần được công chứng để đảm bảo tính pháp lý. 

  Bước 02: Thông báo được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

  Chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền thực hiện thông báo cho thuê doanh nghiệp. 

  Thông báo được gửi đến: Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế 

  Thời hạn thông báo: trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực. 

  Hồ sơ thông báo bao gồm: 

  - Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân 

  - Bản sao Hợp đồng cho thuê có công chứng 

  Bước 03: Nộp hồ sơ và nhận Giấy biên nhận  

  Hồ sơ được nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể yêu cầu cấp Giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân nếu cần thiết.

  Tổng kết lại, DNTN là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình cho người khác. Tuy nhiên, trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Khi cho thuê, chủ doanh nghiệp phải thực hiện thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Hợp đồng cho thuê công chứng đến Cơ quan đăng ký, cơ quan thuế tại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

   
  252 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phucpham2205 vì bài viết hữu ích
  admin (20/04/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận