Có được chia nhỏ gói thầu để thực hiện chỉ định thầu?

Chủ đề   RSS   
 • #591431 25/09/2022

  thanhdat.nguyen1404
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (350)
  Số điểm: 2635
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 53 lần


  Có được chia nhỏ gói thầu để thực hiện chỉ định thầu?

  Căn cứ khoản 3 Điều 33 Luật đầu thầu 2013 quy định:
   
  "Điều 33. Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
   
  ...
   
  3. Việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý."
   
  Căn cứ điểm k khoản 6 Điều 89 Luật đấu thầu 2013 quy định:
   
  "Điều 89. Các hành vi bị cấm trong đấu thầu
   
  ...
   
  6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch, bao gồm các hành vi sau đây:
   
  ...
   
  k) Chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định của Luật này nhằm mục đích chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.
   
  ..." 
   
  Căn cứ Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định:
   
  "Điều 54. Hạn mức chỉ định thầu
   
  Gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:
   
  1. Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;
   
  2. Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên." 
   
  Từ các quy định trên thì việc chia nhỏ gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý. Đặc biệt không được chia nhỏ gói thầu để thực hiện chỉ định thầu.
   
  885 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhdat.nguyen1404 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #591619   27/09/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 53 lần


  Có được chia nhỏ gói thầu để thực hiện chỉ định thầu?

  Càm ơn bài viết của bạn. Thực tế hiện nay, trường hợp chia nhỏ gói thầu xảy ra rõ nét ở công trình đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật theo tuyến, và hướng đến các nhà thầu nhỏ, thường là các nhà thầu địa phương đã có mối quan hệ, không phải cạnh tranh với các nhà thầu lớn. Mặc dù không thể hiện rõ việc chỉ định thầu, nhưng bản chất lại theo xu hướng trên. Bản chất của đầu thầu là một sự cạnh tranh lành mạnh, do đó, việc pháp luật quy định cấm chỉ định thầu đối với chia nhỏ gói thầu để đám bảo sự cân bằng trên.

   
  Báo quản trị |  
 • #591625   27/09/2022

  nguyenhoangvy15
  nguyenhoangvy15
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/08/2022
  Tổng số bài viết (261)
  Số điểm: 3264
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 56 lần


  Có được chia nhỏ gói thầu để thực hiện chỉ định thầu?

  Cảm ơn thông tin bạn đã chia sẻ. Về việc chỉ định thầu chỉ được áp dụng thực hiện vào trong các trường hợp tại Điều 22 Luật đấu thầu năm 2013.Theo quy định của Luật đấu thầu năm 2013 thì người có thẩm quyền sẽ quyết định áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu sau khi có quyết định phê duyệt dự án, trong đó bao gồm cả hình thức chỉ định thầu khi phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu.

   

   
  Báo quản trị |