Có được bảo lưu thành tích xuất sắc để xét nâng lương trước hạn?

Chủ đề   RSS   
 • #535843 28/12/2019

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Có được bảo lưu thành tích xuất sắc để xét nâng lương trước hạn?

   

  (Chinhphu.vn) – Đơn vị ông Phạm Xuân Diệu có một giáo viên có thành tích xuất sắc (năm 2017, 2018 đạt Lao động tiên tiến và năm 2019 đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở) nên theo quy định của đơn vị, giáo viên này đủ điều kiện nâng lương trước thời hạn 6 tháng.

  Thời gian xét nâng lương thường xuyên của giáo viên này từ bậc 4 lên bậc 5 là ngày 1/12/2019. Nhưng đến thời điểm có Quyết định công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở (ngày 18/7/2019), thì giáo viên đó chỉ còn 5 tháng là đến thời hạn xét nâng lương thường xuyên. Ông Diệu hỏi, giáo viên đó có được nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng và có được hưởng lương mới từ 1/6/2019 hay không?

  Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Phạm Xuân Diệu như sau:

  Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ (còn hiệu lực) quy định chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ như sau:

  Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định nâng bậc lương thường xuyên, nếu có đủ các điều kiện sau:

  - Phải đạt đủ 2 tiêu chuẩn xét nâng bậc lương thường xuyên: Đối với cán bộ, công chức phải được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên; không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức; đối với viên chức và người lao động phải được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

  - Đã lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

  Trường hợp ông Phạm Xuân Diệu phản ánh, đơn vị ông có 1 giáo viên lập thành tích xuất sắc, hai năm 2017, 2018 đạt Danh hiệu Lao động tiên tiến và năm 2019 đạt Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Theo quy định của đơn vị, tương ứng với cấp độ thành tích đạt được, giáo viên này thuộc diện được xét nâng 1 bậc lương trước thời hạn 6 tháng.

  Tuy nhiên, trường hợp của giáo viên này, tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn (2019) so với ngày được nâng bậc lương thường xuyên (1/12/2019) thì thừa 30 ngày, không thỏa mãn điều kiện “tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định nâng bậc lương thường xuyên”, nên giáo viên đó không thuộc trường hợp được xét nâng bậc lương trước thời hạn  năm 2019.

  Ngày 1/12/2019 giáo viên này được nâng lương lên bậc 5 đúng thời hạn. Nếu đang hưởng lương theo chức danh có trình độ đào tạo cao đẳng trở lên thì, thời điểm được xét nâng bậc thường xuyên lên bậc 6  là ngày 1/12/2022.

  Căn cứ Điểm đ, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV, thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

  Theo đó, thành tích mà giáo viên đạt được trong 3 năm 2017, 2018, 2019, chưa được dùng để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong năm 2019, sẽ được bảo lưu để xét nâng bậc lương trước thời hạn lần sau.

  Nếu giáo viên này được đưa vào diện xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021, sẽ thỏa mãn điều kiện: tính đến ngày 31/12/2021 còn thiếu 11 tháng (từ 12 tháng trở xuống) để được nâng bậc lương thường xuyên (ngày 1/12/2022) thì được nâng một bậc trước thời hạn 6 tháng tương ứng với cấp độ thành tích đạt được, hưởng lương bậc 6 vào ngày 1/6/2022.

  Luật sư Trần Văn Toàn

  VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

   

   
  3935 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận