Cổ đông sáng lập khi tặng cho cổ phần cho người khác cần lưu ý gì?

Chủ đề   RSS   
 • #595130 01/12/2022

  sun_shineeeee

  Mầm

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (104)
  Số điểm: 730
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 23 lần


  Cổ đông sáng lập khi tặng cho cổ phần cho người khác cần lưu ý gì?

  Căn cứ Khoản 5 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ đông sáng lập có quyền tặng cho cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác.

  Khi thực hiện quyền này, cổ đông sáng lập cần lưu ý các vấn đề sau đây:

  1. Trường hợp cổ đông sáng lập tặng cho cổ phần cho cổ đông sáng lập khác

  Theo Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhương cho cổ đông sáng lập khác mà không cần sự chấp thuận sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

  2. Trường hợp cổ đông sáng lập tặng cho cổ phần phổ thông cho người không phải cổ đông sáng lập, trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Theo Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp 2020, trường hợp này, cổ đông sáng lập chỉ được tặng cho cổ phần phổ thông nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông sáng lập dự định tặng cho cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần này.

  3. Trường hợp cổ đông sáng lập tặng cho cổ phần phổ thông cho người khác không phải cổ đông sáng lập, sau thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận dăng ký doanh nghiệp

  Theo Khoản 5 Điều 127, Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp 2020, thì cổ đông sáng lập được tự do tặng cho cổ phần phổ thông trong trường hợp này, không cần có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

  4. Trường hợp cổ đông sáng lập tặng cho cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại, cổ phần ưu đãi khác (không phải cổ phần ưu đãi biểu quyết)

  Theo điểm c khoản 2 Điều 117, khoản 2 Điều 118, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020, nếu Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng các loại cổ phần này và hạn chế quy định trong Điều lệ được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần ưu đãi, thì cổ đông cần tuân thủ các hạn chế này khi tặng cho cổ phần.

  5. Cổ đông sáng lập sở hữu cổ phần ưu đãi biếu quyết thì không được tặng cho cổ phần cho người khác (theo Khoản 3 Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2020).

  Như vậy, để đảm bảo việc tặng cho cổ phần của cổ đông sáng lập không trái luật, cổ đông sáng lập cần lưu ý những điều nêu trên khi chuyển nhượng.

   
  1145 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn sun_shineeeee vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596062   28/12/2022

  Cổ đông sáng lập khi tặng cho cổ phần cho người khác cần lưu ý gì?

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Qua đây mình xin đưa thêm một vài thông tin có liên quan như sau. Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên vào danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Về bản chất, cổ đông sáng lập là cổ đông phổ thông, song họ là người ký tên vào bản danh sách cổ đông sáng lập. Thông thường họ là những người đầu tiên có ý tưởng kinh doanh và đứng ra tuyên truyền vận động người khác cùng với họ góp vốn thành lập công ty. Giai đoạn này đựơc gọi là giai đoạn “tiền công ty”, trong giai đoạn này có thể có nhiều người tham gia, song có những người không làm cổ đông sáng lập. Cơ sở pháp lý để chứng minh họ là cổ đông sáng lập chính là hành vi họ đã ký tên vào danh sách cổ đông sáng lập công ty, hành vi đó thể hiện ý chí, nguyện vọng của họ được làm cổ đông sáng lập và cũng đồng thời họ chấp nhận gánh vác trách nhiệm của người sáng lập ra công ty.

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn vantrinh4120@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/12/2022) LuatVietthink (29/01/2024)