Có đồng phạm trong vận chuyển gỗ lậu không

Chủ đề   RSS   
 • #529213 28/09/2019

  Có đồng phạm trong vận chuyển gỗ lậu không

  Tôi sử dụng xe mô tô đi trước để canh đường, cảnh giới cơ quan công an cho bạn tôi sử dụng xe máy cày vận chuyển gỗ lậu. Xin hỏi tôi có bị xử lý vi phạm gì không?
   
  1925 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ngochungdlk@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/09/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #529246   29/09/2019

  htham2501
  htham2501
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2019
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 2000
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 109 lần


  Điều 17 Bộ luật Hình sự 2015:

  Điều 17. Đồng phạm

  1. Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.
   
  2. Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm.
   
  3. Người đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức.
   
  Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm.
   
  Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm.
   
  Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm.
   
  Người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.
   
  4. Người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vượt quá của người thực hành.
   
  => Theo căn cứ nêu trêm, có thể thấy việc thưc hiện hành vi đi trước để canh đường, cảnh giới cơ quan công an cho người trực tiếp tiếp pham tội - sử dụng xe máy cày vận chuyển gỗ lậu được xem là đồng phạm.
   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn htham2501 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/09/2019) ngochungdlk@gmail.com (30/09/2019)
 • #529247   29/09/2019

  htham2501
  htham2501
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2019
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 2000
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 109 lần


  Về mức xử phạt:

  Điều 58 Bộ luật hình sự 2015:

  "Điều 58. Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm
   
  Khi quyết định hình phạt đối với những người đồng phạm, Tòa án phải xét đến tính chất của đồng phạm, tính chất và mức độ tham gia phạm tội của từng người đồng phạm.
   
  Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự thuộc người đồng phạm nào, thì chỉ áp dụng đối với người đó."
   
  => Tùy thuộc vào mức độ phạm tội mà HĐXX sẽ xem xét và xác định mucwss hình phạt phù hợp, dựa trên mức độ phạm tội của người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội cũng. Mức phạt của đồng phạm thấp hơn mức phạt của người trực tiếp phạm tội.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn htham2501 vì bài viết hữu ích
  ngochungdlk@gmail.com (30/09/2019)
 • #530176   01/10/2019

  Tuân thủ theo căn cứ quyết định hình phạt được quy định tại Điều17  BLHS 2015:

  1. Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.

  2. Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm.

  3. Người đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức.

  Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm.

  Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm.

  Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm.

  Người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.

  4. Người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vượt quá của người thực hành.

  Như vậy, trong trường hợp đồng phạm, khi quyết định hình phạt có các căn cứ sau đây:

  • Quy định của Bộ luật hình sự: Tội phạm chung của những người đồng phạm được quy định tại điều luật nào của phần các tội phạm thì quyết định hình phạt được thực hiện trong phạm vi khung chế tài điều luật ấy. Ngoài ra, các quy định khác của BLHS  đối với tội phạm chung cũng được áp dụng cho những người đồng phạm.
  • Nhân thân người phạm tội: Đặc điểm nhân thân của người đồng phạm nào thì xem xét khi quyết định hình phạt cho người đồng phạm đó, không thể lấy đặc điểm nhân thân của người đồng phạm này để áp đặt cho tất cả những người đồng phạm.
  • Các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự: Những tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự liên quan đến tội phạm chung thì được xem xét khi quyết định hình phạt cho tất cả người đồng phạm. Những người đồng phạm cùng phải chịu trách nhiệm về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nếu họ đều biết; Họ cũng cùng được hưởng tình tiết giảm nhẹ của vụ án cũng như được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nếu họ cùng có chung tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như cùng nhau tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả của tội phạm chung…
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhthuc30 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (02/10/2019)