Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Chủ đề   RSS   
 • #595571 17/12/2022

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2193)
  Số điểm: 76373
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 1619 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

  Ngày 16/12/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 26/2022/QĐ-TTg về Thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

  Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam được quy định là:

  - Doanh nghiệp Nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

  - Có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

  - Hạch toán độc lập, thực hiện chế độ tài chính, chế độ báo cáo thống kê, kế toán, kiểm toán, công bố thông tin, và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

  Về vốn điều lệ của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

  Vốn điều lệ của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam là 1.000 tỷ đồng, được xác định bằng vốn chủ sở hữu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm trước ngày Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Việc điều chỉnh vốn điều lệ của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

  So với quy định trước đó tại Quyết định 171/2008/QĐ-TTg thì vốn điều lệ bao gồm: Vốn ngân sách nhà nước cấp do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chuyển giao và Vốn ngân sách nhà nước bổ sung trong quá trình hoạt động.

  Về cơ cấu tổ chức quản lý

  Theo đó, tại nội dung của Quyết định 26/2022/QĐ-TTg quy định rõ cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, như sau:

  - Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam bao gồm: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn.

  - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng thành viên.

  Ngoài ra, điều lệ tổ chức và hoạt động được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam theo đề nghị của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

  Xem chi tiết tại Quyết định 26/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 16/12/2022.

   
  317 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (17/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #595579   17/12/2022

  minhtai99
  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 120 lần


  Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

  Cảm ơn bài viết của bạn về vấn đề này. Căn cứ theo Luật Chứng khoán 2019, Luật Doanh nghiệp 2020 và quy mô hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán thì cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam bao gồm Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng, ban nghiệp vụ để đảm bảo thực hiện vai trò và trách nhiệm của công ty mẹ. Về cơ cấu phòng ban giúp việc thì căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán mà Bộ Tài chính sẽ quyết định cơ cấu phòng ban của Tổng công ty Lưu ký bù trừ chứng khoán theo nguyên tắc tinh gọn, hiệu quả và theo quy định cụ thể tại Điều lệ tổ chức hoạt động theo Quyết định 26/2022/QĐ-TTg.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhtai99 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (19/12/2022)