Cơ cấu tổ chức của ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Chủ đề   RSS   
 • #511242 30/12/2018

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1358)
  Số điểm: 11477
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Cơ cấu tổ chức của ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương được quy định tại Điều 41 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015:

  "Điều 41. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương

  1. Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên.

  Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có không quá năm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; các thành phố khác trực thuộc trung ương có không quá bốn Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

  Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương gồm các Ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

  2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương gồm có các sở và cơ quan tương đương sở".

  Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân tỉnh được quy định tại Điều 20 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015:

  "Điều 20. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân tỉnh

  1. Ủy ban nhân dân tỉnh gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên.

  Ủy ban nhân dân tỉnh loại I có không quá bốn Phó Chủ tịch; tỉnh loại II và loại III có không quá ba Phó Chủ tịch.

  Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh gồm các Ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

  2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh gồm có các sở và cơ quan tương đương sở".

   
  2661 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #511248   31/12/2018

  Hội đồng nhân dân bầu cấp tỉnh bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo giới thiệu của Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân được bầu tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân phải là đại biểu Hội đồng nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân được bầu trong nhiệm kỳ không nhất thiết là đại biểu Hội đồng nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không được giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tục ở cùng một đơn vị hành chính.

  Căn cứ: Điều 83 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

   
  Báo quản trị |