Cơ cấu tổ chức Bộ ngoại giao giảm còn 28 đơn vị, tổ chức

Chủ đề   RSS   
 • #592523 17/10/2022

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1825)
  Số điểm: 63715
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1359 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Cơ cấu tổ chức Bộ ngoại giao giảm còn 28 đơn vị, tổ chức

  Ngày 14/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ ngoại giao. Trong đó, quy định cụ thể cơ cấu tổ chức của Bộ ngoại giao.

  Nghị định 81/2022/NĐ-CP nêu rõ, Bộ Ngoại giao là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đối ngoại, gồm: 

  - Công tác ngoại giao, biên giới, lãnh thổ quốc gia, công tác đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, quản lý các cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (gọi chung là cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài) và hoạt động của các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; 

  - Quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao theo quy định của pháp luật.

  co-cau-to-chuc-bo-ngoai-giao

  Về cơ cấu tổ chức, Nghị định 81/2022/NĐ-CP đã giảm số lượng đơn vị trực thuộc Bộ này còn 28 đơn vị thay vì 30 đơn vị như trước kia. Trong đó, Cục Cơ yếu hợp nhất với Trung tâm Thông tin thành Cục Cơ yếu - Công nghệ thông tin, đồng thời bỏ Vụ Thi đua - khen thưởng và truyền thống ngoại giao khỏi cơ cấu tổ chức.

  Căn cứ tại Điều 3 Nghị định 81/2022/NĐ-CP quy định 28 đơn vị, tổ chức thuộc Bộ ngoại giao, bao gồm:

  1. Vụ Châu Âu.

  2. Vụ Châu Mỹ.

  3. Vụ Đông Bắc Á.

  4. Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương.

  5. Vụ Trung Đông - Châu Phi.

  6. Vụ Chính sách đối ngoại.

  7. Vụ Tổng hợp kinh tế.

  8. Vụ ASEAN.

  9. Vụ các Tổ chức quốc tế.

  10. Vụ Hợp tác kinh tế đa phương.

  11. Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO.

  12. Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế.

  13. Vụ Biên Phiên dịch đối ngoại.

  14. Vụ Thông tin Báo chí.

  15. Vụ Tổ chức cán bộ.

  16. Văn phòng Bộ.

  17. Thanh tra Bộ.

  18. Cục Cơ yếu - Công nghệ thông tin.

  19. Cục Lãnh sự.

  20. Cục Lễ tân Nhà nước.

  21. Cục Ngoại vụ.

  22. Cục Quản trị Tài vụ.

  23. Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

  24. Ủy ban Biên giới quốc gia.

  25. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

  26. Học viện Ngoại giao.

  27. Báo Thế giới và Việt Nam.

  28. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

  Theo đó, các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 25 Điều 3 Nghị định 81/2022/NĐ-CP là các tổ chức giúp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ khoản 26 đến khoản 27 Điều 3 là các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Ngoại giao.

  Các tổ chức quy định tại khoản 28 Điều 3 là các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được Chính phủ thành lập và do Bộ Ngoại giao trực tiếp quản lý.

  Vụ Châu Âu được tổ chức 05 phòng; các Vụ: Tổ chức cán bộ, Luật pháp và Điều ước quốc tế được tổ chức 04 phòng; các Vụ: Châu Mỹ, Đông Bắc Á, Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương, Trung Đông - Châu Phi được tổ chức 03 phòng.

  Nghị định 81/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2022.

   
  85 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (17/10/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #592530   17/10/2022

  Cơ cấu tổ chức Bộ ngoại giao giảm còn 28 đơn vị, tổ chức

  Cảm ơn thông tin hữu ích mà tác giả chia sẻ. Bộ Ngoại giao là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đối ngoại, gồm: Công tác ngoại giao, biên giới, lãnh thổ quốc gia, công tác đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, quản lý các cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài và hoạt động của các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao theo quy định của pháp luật. Theo cơ cấu mới được Chính phủ quy định, Bộ Ngoại giao có 28 đơn vị, giảm 2 đơn vị so với trước đây. Trong đó sáp nhập 2 đơn vị thành một cục, chuyển đổi mô hình tổ chức 1 trung tâm.

   
   

   

   
  Báo quản trị |