Có cần giấy phép kinh doanh vận tải khi sử dụng xe vận chuyển hàng nội bộ?

Chủ đề   RSS   
 • #605485 18/09/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Có cần giấy phép kinh doanh vận tải khi sử dụng xe vận chuyển hàng nội bộ?

  Doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng phân phối nên doanh nghiệp thông thường sẽ đầu tư thêm xe để vận chuyển hàng hóa nhưng chỉ phục vụ nội bộ không cho thuê. Thì trường hợp này có phải được cấp giấy phép kinh doanh vận tải?
   
  co-can-giay-phep-kinh-doanh-van-tai-khi-su-dung-xe-van-chuyen-hang-noi-bo
   
  1. Khi nào xe doanh nghiệp được xác định dùng để kinh doanh vận tải?
   
  Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 10/2020/NĐ-CP kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chính của hoạt động vận tải (trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước vận tải) để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi.
   
  Ngoài ra, tại khoản 5 Điều 36 Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu đã được cấp cho đơn vị và xe ô tô vận tải hàng hóa thuộc đối tượng kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp theo quy định tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không còn giá trị sử dụng.
   
  Các đơn vị và phương tiện nêu trên không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu từ ngày Nghị định 86/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.
   
  Từ các quy định trên, với việc doanh nghiệp sử dụng các phương tiện ô tô vận chuyển hàng nội bộ, không thu tiền trực tiếp, kiếm lời từ vận tải thì không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép kinh doanh vận tải, cấp phù hiệu kinh doanh vận tải cho xe ô tô.
   
  2. Vận tải nội bộ có phải thực hiện thủ tục đăng ký nào không?
   
  Về quản lý hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô, hiện nay chưa ban hành quy định quản lý hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô; do đó, đơn vị và phương tiện hoạt động vận tải nội bộ chưa được cấp giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu.
   
  Trường hợp công ty đã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải theo Nghị định 86/2014/NĐ-CP, nhưng không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép kinh doanh vận tải theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP, không có nhu cầu kinh doanh vận tải, phải thực hiện chuyển đổi biển số phương tiện từ nền màu vàng sang biển số nền màu trắng. Trình tự thực hiện như sau:
   
  Công ty báo cáo, nộp lại giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu phương tiện về Sở Giao thông vận tải, để làm cơ sở ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải công ty và phù hiệu của phương tiện.
   
  Sau đó, công ty thực hiện thủ tục chuyển đổi biển số phương tiện từ nền màu vàng sang biển số nền màu trắng tại Cơ quan Công an.
   
  3. Quy định về cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 
   
  Trường hợp sử dụng ô tô phục vụ vận tải nội bộ không vì mục đích sinh lời từ việc vận tải thì thực hiện theo Điều 20 Nghị định 86/2014/NĐ-CP cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô như sau:
   
  - Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sau đây gọi chung là Giấy phép kinh doanh).
   
  - Đối với những loại hình kinh doanh vận tải chưa được cấp Giấy phép kinh doanh trước khi Nghị định này có hiệu lực thì việc cấp Giấy phép kinh doanh được thực hiện theo lộ trình sau đây:
   
  + Trước ngày 01/7/2015 đối với xe đầu kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc kinh doanh vận tải (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ);
   
  + Trước ngày 01/01/2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên;
   
  + Trước ngày 01/7/2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn;
   
  + Trước ngày 01/01/2017 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn;
   
  + Trước ngày 01/7/2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.
   
  - Nội dung Giấy phép kinh doanh bao gồm:
   
  + Tên và địa chỉ đơn vị kinh doanh;
   
  + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bao gồm: Số, ngày, tháng, năm, cơ quan cấp;
   
  + Người đại diện hợp pháp;
   
  + Các hình thức kinh doanh;
   
  + Thời hạn có hiệu lực của Giấy phép kinh doanh;
   
  + Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh.
   
  - Giấy phép kinh doanh có giá trị 07 năm và được cấp lại trong trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hết hạn. Trường hợp cấp lại do có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh, thời hạn của Giấy phép kinh doanh mới không vượt quá thời hạn của Giấy phép đã được cấp trước đó.
   
  - Đơn vị được cấp Giấy phép kinh doanh phải được đánh giá định kỳ về việc duy trì điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.
   
  - Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh là Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
   
  Như vậy, doanh nghiệp sử dụng các phương tiện ô tô vận chuyển hàng nội bộ, không thu tiền trực tiếp, kiếm lời từ vận tải thì không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép kinh doanh vận tải.
   
  949 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (30/10/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận