Có bị sa thải khi làm việc hoặc ký hợp đồng với 2 công ty cùng lúc?

Chủ đề   RSS   
 • #544365 27/04/2020

  Có bị sa thải khi làm việc hoặc ký hợp đồng với 2 công ty cùng lúc?

  Nhiều người lao động  sẽ có những thắc mắc xung quanh việc có được làm việc trong 2 công ty cùng một lúc không hay nếu làm việc trong 2 công ty cùng lúc có được ký hợp đồng lao động với cả 2 không?

  Theo quy định của Bộ luật lao động 2012, người lao động có quyền làm việc trong nhiều công ty cùng lúc và đương nhiên sẽ được ký kết hợp đồng lao động với nhiều công ty.

  "Điều 21. Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

  Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

  Trong trường hợp giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động được thực hiện theo quy định của Chính phủ."

  Do đó, bạn có thể ký hợp đồng lao động với 2 hoặc nhiều công ty mà không vi phạm luật lao động nhưng lưu ý phải đảm bảo việc này không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các nội dung hợp đồng lao động đã giao kết.

  Về trường hợp, trong hợp đồng lao động của 1 hay nhiều công ty mà bạn giao kết có quy định người lao động không được phép ký hợp đồng làm việc với công ty khác thig việc quy định này có ảnh hưởng gì không nếu ký kết hợp đồng với công ty khác?

  Xin thưa, việc này không ảnh hưởng gì và cũng không vi phạm pháp luật lao động và người sử dụng lao động cũng không thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn vì lý do này. Theo quy định của pháp luật lao động, việc chấm dứt hợp đồng lao động phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật cụ thể tại Điều 38 BLLĐ có quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động:

  “1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

  a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

  b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

  Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

  c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

  d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

  2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

  a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

  b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

  c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.”

  Như vậy, việc bạn làm việc hoặc ký kết hợp đồng lao động với nhiều công ty cùng lúc không phải là căn cứ để kết thúc hợp đồng lao động.


   
  1539 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #544385   27/04/2020

  Về vấn đề "Có bị sa thải khi làm việc hoặc ký hợp đồng với 2 công ty cùng lúc?" theo tôi có nhiều trường hợp khác nhau. Ví dụ như bạn đã ký hợp đồng với công ty A thời gian làm từ thứ 2 đến thứ 6, thì bạn vẫn có thể ký thêm hợp đồng khác để tăng thu nhập cho 2 ngày cuối tuần.

   
  Báo quản trị |  
 • #544398   27/04/2020

  LEGAL-A25
  LEGAL-A25
  Top 200
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:17/04/2017
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 2912
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 100 lần


  Ký hợp đồng với nhiều công ty

  Cảm ơn bài chia sẻ của bạn, mình góp ý như sau:

  Pháp luật hiện hành không cấm người lao động giao kết hđlđ với nhiều người sdlđ miễn sao đảm bảo chất lượng công việc như đã giao kết. 

  Việc ký kết nhiều hđlđ như thế sẽ phát sinh việc đóng các loại bảo hiểm. Sẽ căn cứ vào hđlđ đầu tiên hay hđlđ có mức lương cao nhất để đóng các loại bảo hiểm

   
  Báo quản trị |  
 • #544407   27/04/2020

  lananh8998
  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (511)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 74 lần


  Về vấn đề có bị sa thải khi làm việc hoặc ký hợp đồng với 2 công ty cùng lúc nêu trên, theo quan điểm cá nhân của mình hiện nay pháp luật không có quy định được phép sa thải trong trường hợp đó, đồng thời pháp luật cũng công nhận người lao động có thể ký kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động.

   
  Báo quản trị |  
 • #544762   29/04/2020

  Theo quan điểm của mình thì việc làm việc hợp đồng với nhiều công ty là không vi phạm quy định của pháp luật. Việc có thể làm việc có hợp đồng với nhiều công ty sẽ dựa trên thỏa thuận giữa người lao động với người sử dụng lao động. Nếu trong thỏa thuận nội dung có thỏa thuận không được làm việc với nhiều công ty thì người lao động cũng chỉ có thể làm việc tại một công ty.

   

   
  Báo quản trị |