Có bị cắt đại biểu HĐND khi điều động đến đơn vị khác?

Chủ đề   RSS   
 • #600902 30/03/2023

  mttg

  Chồi


  Tham gia:24/12/2020
  Tổng số bài viết (61)
  Số điểm: 1340
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 20 lần


  Có bị cắt đại biểu HĐND khi điều động đến đơn vị khác?

  Công chức Thương binh xã hội cấp xã hiện đang là đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã. Nay điều động đến đơn vị khác , hộ khẩu vẫn giữ nguyên. xin hỏi luật sư khi công chức chuyển đi như thế có bị cắt đại biểu HĐND xã không?

   
  57 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #600913   30/03/2023

  Có bị cắt đại biểu HĐND khi điều động đến đơn vị khác?

  Theo quy định tại Khoản 28 Điều 2 Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019 (nội dung sửa đổi khoản 1 Điều 101 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015) quy định như sau:

  "Điều 101. Thôi làm nhiệm vụ đại biểu, tạm đình chỉ và mất quyền đại biểu Hội đồng nhân dân

  1. Trong nhiệm kỳ, nếu đại biểu Hội đồng nhân dân không còn công tác tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở đơn vị hành chính mà mình đang là đại biểu và không cư trú tại đơn vị hành chính mà mình đang là đại biểu thì phải xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu. Đại biểu Hội đồng nhân dân có thể đề nghị thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do khác.

  Việc chấp nhận đại biểu Hội đồng nhân dân thôi làm nhiệm vụ đại biểu do Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định."

  Như vậy theo quy định trên thì nếu thỏa mãn đồng thời cả hai điều kiện "không còn công tác tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở đơn vị hành chính mà mình đang là đại biểu" VÀ "không cư trú tại đơn vị hành chính mà mình đang là đại biểu" thì mới phải xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

  => Nếu chỉ thay đổi một trong hai thì họ không phải xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND

   
  Báo quản trị |