Có bắt hiệu chuẩn, kiểm định đồng hồ nước thải không?

Chủ đề   RSS   
 • #596668 31/12/2022

  huynhdackha23

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/10/2022
  Tổng số bài viết (15)
  Số điểm: 250
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 6 lần


  Có bắt hiệu chuẩn, kiểm định đồng hồ nước thải không?

  Theo quy định hiện hành về vấn đề hiệu chuẩn và kiểm định đồng hồ nước thải sẽ bắt buộc không, và trong thời gian bao lâu phải tiến hành lại. Ngoài ra, hiệu chuẩn đồng hồ vs kiểm định đồng hồ khác nhau như thế nào?

   
  517 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596671   31/12/2022

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1328)
  Số điểm: 10587
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 194 lần


  Có bắt hiệu chuẩn, kiểm định đồng hồ nước thải không?

  Về thời gian kiểm định đồng hồ đo nước thực hiện theo Danh mục ban hành tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 07/2019/TT-BKHCN.

  Trong đó, việc kiểm định là bắt buộc với thời gian kiểm định như sau:

  - Đồng hồ đo nước lạnh cơ khí có thời gian kiểm định định kỳ là 60 tháng

  - Đồng hồ đo nước lạnh có cơ cấu điện tử  có thời gian kiểm định định kỳ là 36 tháng.

  Về thời gian hiệu chuẩn thì em không thấy quy định cụ thể, cũng không tìm thấy quy định bắt buộc hiệu chuẩn.

  Về sự khác nhau của kiểm định và hiệu chuẩn anh tham khảo:

  Căn cứ Điều 3 Luật đo lường 2011 quy định:

  "Điều 3.

  8. Kiểm định là hoạt động đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường.

  9. Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo.

  ..”

  Yêu cầu kỹ thuật đo lường được hiểu là tập hợp các quy định về đặc tính kỹ thuật đo lường của chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo hoặc lượng của hàng đóng gói sẵn do tổ chức, cá nhân công bố hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

  => Theo giải thích nêu trên thì hiệu chuẩn xác định, thiết lập lại giá trị đo giữa chuẩn đo lường và giá trị do của đại lương cần đo. Còn kiểm định là việc đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật theo yêu cầu kỹ thuật đo lường.

   

   

   
  Báo quản trị |