Có bắt buộc phải trực tiếp đến doanh nghiệp để ký hợp đồng lao động không?

Chủ đề   RSS   
 • #603399 20/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2033)
  Số điểm: 66310
  Cảm ơn: 99
  Được cảm ơn 1729 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Có bắt buộc phải trực tiếp đến doanh nghiệp để ký hợp đồng lao động không?

  Trong quá trình giao kết hợp động lao động điều quan trọng nhất trong hợp đồng chính là sự thỏa thuận giữa các bên sau đó là ký kết vào hợp đồng. 
   
  Tuy nhiên, trong trường hợp người lao động (NLĐ) là người đang sinh sống ở xa, là đang làm việc tại nước ngoài thì địa điểm ký kết hợp đồng có bắt buộc là tại trụ sở doanh nghiệp?
   
  co-bat-buoc-phai-truc-tiep-den-doanh-nghiep-de-ky-hop-dong-khong
   
  1. Thông tin trong giao kết hợp đồng gồm những nội dung gì?
   
  Doanh nghiệp và NLĐ khi ký kết hợp đồng lao động căn cứ Điều 387 Bộ luật Dân sự 2015 thực hiện theo thông tin trong giao kết hợp đồng bao gồm những nội dung sau đây:
   
  - Trường hợp một bên có thông tin ảnh hưởng đến việc chấp nhận giao kết hợp đồng của bên kia thì phải thông báo cho bên kia biết.
   
  - Trường hợp một bên nhận được thông tin bí mật của bên kia trong quá trình giao kết hợp đồng thì có trách nhiệm bảo mật thông tin và không được sử dụng thông tin đó cho mục đích riêng của mình hoặc cho mục đích trái pháp luật khác.
   
  Lưu ý: Bên vi phạm các quy định nêu trên mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.
   
  2. Nội dung trong hợp đồng giao kết gồm những nội dung nào?
   
  Căn cứ Điều 398 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định nội dung của hợp đồng mà các bên giao kết trong việc đạt được thỏa thuận lao động bao gồm các nội dung sau:
   
  - Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng.
   
  - Hợp đồng có thể có các nội dung sau đây:
   
  + Đối tượng của hợp đồng;
   
  + Số lượng, chất lượng;
   
  + Giá, phương thức thanh toán;
   
  + Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;
   
  + Quyền, nghĩa vụ của các bên;
   
  + Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
   
  + Phương thức giải quyết tranh chấp.
   
  Trong đó có quy định phương thức ký kết hợp đồng và địa điểm giao kết hợp đồng giữa các bên trong việc giao kết hợp đồng, thì tại Điều 399 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định tiếp về địa điểm giao kết hợp đồng như sau:
   
  Địa điểm giao kết hợp đồng do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì địa điểm giao kết hợp đồng là nơi cư trú của cá nhân hoặc trụ sở của pháp nhân đã đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng.
   
  Do đó, hiện pháp luật không bắt buộc các bên giao kết hợp đồng phải là tại trụ sở của doanh nghiệp mà ưu tiên các bên thỏa thuận như thế nào phù hợp nhất cho việc ký kết hợp đồng.
   
  3. Có bắt buộc phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản?
   
  Căn cứ  Điều 14 Bộ luật Lao động 2019 thì NLĐ và doanh nghiệp phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản trong 04 trường hợp sau:
   
  - Hợp đồng lao động sử dụng NLĐ dưới 15 tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 145 Bộ luật Lao động 2019 Khi sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc, doanh nghiệp phải tuân theo quy định sau đây:
   
  + Phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó.
   
  + Bố trí giờ làm việc không ảnh hưởng đến thời gian học tập của người chưa đủ 15 tuổi.
   
  + Phải có giấy khám sức khỏe của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền xác nhận sức khỏe của người chưa đủ 15 tuổi phù hợp với công việc và tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ ít nhất một lần trong 06 tháng.
   
  + Bảo đảm điều kiện làm việc, an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với lứa tuổi.
   
  - Hợp đồng lao động với người giúp việc gia đình theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Bộ luật Lao động 2019 cụ thể doanh nghiệp phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với lao động là người giúp việc gia đình.
   
  - Hợp đồng lao động được giao kết theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Bộ luật Lao động 2019.
   
  + Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm NLĐ từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một NLĐ trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động; trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng NLĐ.
   
  Hợp đồng lao động do người được ủy quyền ký kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú và chữ ký của từng NLĐ.
   
  - Hợp đồng lao động giao kết với những người lao động khác có thời hạn từ 01 tháng trở lên.
   
  Các trường hợp còn lại thì người lao động và người sử dụng lao động có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.
   
  Như vậy, hợp đồng lao động không nhất thiết phải được thực hiện tại trụ sở doanh nghiệp nếu NLĐ đang ở xa và có yêu cầu được giao kết hợp đồng lao động tại địa điểm khác hoặc bằng hình thức khác. Trong trường hợp thay đổi hình thức thì lưu ý các trường hợp vẫn bắt buộc giao kết bằng văn bản.
   
  284 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (04/07/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận