Có bắt buộc phải gửi biên bản vi phạm hành chính cho cha mẹ của người chưa thành niên?

Chủ đề   RSS   
 • #515385 15/03/2019

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1420)
  Số điểm: 11958
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Có bắt buộc phải gửi biên bản vi phạm hành chính cho cha mẹ của người chưa thành niên?

  Đoạn 3 khoản 3 Điều 58 và Điều 69 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 có quy định:

  "Điều 58. Lập biên bản vi phạm hành chính

  ...

  3...

  Trường hợp người chưa thành niên vi phạm hành chính thì biên bản còn được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó".

  "Điều 69. Thi hành quyết định xử phạt không lập biên bản

  1. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản phải được giao cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt 01 bản. Trường hợp người chưa thành niên bị xử phạt cảnh cáo thì quyết định xử phạt còn được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó".

  Như vậy, Biên bản vi phạm hành chính phải được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

   
  1204 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận