Có bắt buộc phải ghi hạn sử dụng trên bao bì bên trong không khi ngoài vỏ hộp đã có hạn sử dụng?

Chủ đề   RSS   
 • #601932 19/04/2023

  nitrum01
  Top 500


  Vietnam
  Tham gia:25/12/2022
  Tổng số bài viết (242)
  Số điểm: 1639
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


  Có bắt buộc phải ghi hạn sử dụng trên bao bì bên trong không khi ngoài vỏ hộp đã có hạn sử dụng?

  Trường hợp trên vỏ bọc trực tiếp sản phẩm (gói nhỏ bên trong hộp) không đủ diện tích để thể hiện thông tin và vỏ hộp đã có đầy đủ thông tin thì gói nhỏ bên trong có cần phải thể hiện hết thông tin nửa không?

  Thế nào là bao bì thương phẩm của sản phẩm?

  Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định 43/2017/NĐ-CP thì bao bì thương phẩm được xác định là bao bì chứa đựng hàng hóa và lưu thông cùng với hàng hóa. Trong đó, bao bì thương phẩm của hàng hóa bao gồm hai loại đó là: Bao bì trực tiếp và bao bì ngoài. Cụ thể:

  - Bao bì trực tiếp là bao bì chứa đựng hàng hóa, tiếp xúc trực tiếp với hàng hóa, tạo ra hình khối hoặc bọc kín theo hình khối của hàng hóa
  - Bao bì ngoài là bao bì dùng để bao gói một hoặc một số đơn vị hàng hóa có bao bì trực tiếp. (Như vỏ hộp, vỏ bọc bên ngoài các sản phẩm,...)
   
  Bao bì chứa đựng hàng hóa có khác bao bì thương phẩm của sản phẩm? 
   
  Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 05/2019/TT-BKHCN thì các loại bao bì như bao bì được sử dụng với mục đích để lưu giữ, vận chuyển, bảo quản hàng hóa đã có nhãn hàng hóa; Túi đựng hàng hóa khi mua hàng; Bao bì dùng để đựng hàng hóa dạng rời, hàng hóa bán lẻ không phải là bao bì thương phẩm.
   
  Như vậy, theo các quy định đưa ra nêu trên thì gói nhỏ bên trong hộp (bao bì trực tiếp) và vỏ hộp (bao bì ngoài) của sản phẩm đều được xác định là bao bì thương phẩm. Đồng thời, cũng cần lưu ý để phân biệt những bao bì được sử dụng với mục đích lưu trữ, đựng hàng hóa khi mua hàng, bao bì để dựng hàng hóa dạng rời,... nêu trên để tránh nhầm lẫn đây là bao bì thương phẩm (VD: các túi ni lông khi mua hàng hóa,...).
   
  Vậy hạn sử dụng có phải thể hiện hết trên những bao bì thương phẩm của sản phẩm không?
   
  Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 43/2017/NĐ-CP thì Nhãn hàng hóa phải được thể hiện trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định của nhãn mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của hàng hóa. 
   
  Đồng thời, theo quy định tại Điều 10 Nghị định 43/2017/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều1 Nghị định 111/2021/NĐ-CP) thì nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa bao gồm: Tên hàng hóa; Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; Xuất xứ hàng hóa; Các nội dung bắt buộc khác phải thể hiện trên nhãn theo tính chất của mỗi loại hàng hóa quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và quy định pháp luật liên quan.
   
  Trong đó, theo quy định của Phụ lục I này thì hạn sử dụng là nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn (đối với những hàng hóa có hạn sử dụng). (VD: Các đồ thực phẩm đóng gói, thuốc, hóa chất,...).
   
  Có thể thấy, hạn sử dụng đối với một số hàng hóa như đề cập trên có thời hạn sử dụng là một nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa của sản phẩm. Đồng thời nhãn hàng hóa phải được thể hiện trên sản phẩm, bao bì thương phẩm của sản phẩm (là nội dung bắt buộc). Do đó trường hợp này mình phải in cả hạn sử dụng lên bao bì trực tiếp và bao bì sản phẩm mới đúng quy định của pháp luật.
   
   
  196 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nitrum01 vì bài viết hữu ích
  ProBanHTPL (20/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận