Có bắt buộc phải đúng hiện trạng thực tế khi cấp giấy chứng nhận QSDĐ hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #584763 31/05/2022

  Có bắt buộc phải đúng hiện trạng thực tế khi cấp giấy chứng nhận QSDĐ hay không?

  Căn cứ theo Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai 2013 về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

  Điều 98. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  [...]5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

  Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này.”

  Theo đó pháp luật hiện nay không quy định cụ thể về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có bắt buộc phải đúng hiện trạng thực tế trước khi cấp giấy hay không. Tuy nhiên khi có sự thay đổi về hiện trạng đất khác so với giấy tờ thì phải thực hiện đăng ký biến động đất đai. Nếu quá thời hạn mà vẫn không đăng ký biến động thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định pháp luật và buộc phải đăng ký biến động. 

   
   
  298 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #584859   31/05/2022

  Có bắt buộc phải đúng hiện trạng thực tế khi cấp giấy chứng nhận QSDĐ hay không?

  Cảm ơn chia sẻ hữu ích của bạn. Theo Điều 98 Luật Đất đai 2013 nêu trên thì có thể hiểu đơn giản như sau:
  - Trường hợp diện tích đất đo đạc lớn hơn số liệu ghi trên giấy tờ mà không làm thay đổi ranh giới thửa đất thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cả phần tăng thêm đó và không phải nộp thêm tiền với phần diện tích tăng thêm;
  - Trường hợp diện tích đất đo đạc lớn hơn số liệu ghi trên giấy tờ và có sự thay đổi ranh giới thửa đất thì sẽ được xem xét cấp chứ không đương nhiên được cấp.
  Quy định này còn được hướng dẫn chi tiết tại Khoản 20 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP.
   
  Báo quản trị |  
 • #585026   31/05/2022

  Có bắt buộc phải đúng hiện trạng thực tế khi cấp giấy chứng nhận QSDĐ hay không?

  Cảm ơn những kiến thức vô cùng bổ ích mà bạn chia sẻ. Việc đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là một thủ tục hành chính tương đối phức tạp và khó hiểu. Mong được xem nhiều hơn các bài viết của bạn về chủ để tương tự.

   

   
  Báo quản trị |