Có bắt buộc lập hợp đồng bằng văn bản khi giao dịch thương mại?

Chủ đề   RSS   
 • #587064 30/06/2022

  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1640)
  Số điểm: 10524
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 193 lần


  Có bắt buộc lập hợp đồng bằng văn bản khi giao dịch thương mại?

  Hình thức xác lập giao dịch

  Theo quy định chung, hình thức xác lập các giao dịch dân sự áp dụng theo Điều 119 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

  Điều 119. Hình thức giao dịch dân sự

  1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

  Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

  2. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.

  Trong hoạt động thương mại mua bán hàng hóa, tại Điều 24 Luật Thương mại số 2005 quy định về hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa như sau:

  Điều 24. Hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá

  1. Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

  2. Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hoá mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó.

  Theo đó, trong trường hợp thông thường, hợp đồng mua bán có thể được thể hiện bằng văn bản, lời nói hoặc hành vi cụ thể chứ không bắt buộc phải bằng văn bản.

  Doanh nghiệp có cần hợp đồng bằng văn bản trong hồ sơ chứng từ thanh toán?

  Như đã chia sẽ thì quy định về các hình thức giao kết nêu trên không có quy định về bắt buộc phải lập văn bản. Mặt khác, tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC có quy định về ghi nhận chi phí hợp lý thì chỉ có một số trường hợp đặc thù mới yêu cầu có hợp đồng như:

  - Hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng xây dựng khi chi khấu hao tài sản cố định (Khoản 2.2);

  - Hợp đồng thuê tài sản khi chi tiền thuê tài sản của cá nhân (Khoản 2.5).

  Như vậy có thể kết luận rằng, pháp luật hiện hành chưa có văn bản nào quy định bắt buộc phải ký hợp đồng và ký hợp đồng theo hình thức nào (bằng văn bản,bằng lời nói hay bằng hành vi cụ thể). Đối với doanh nghiệp thì chỉ có các trường hợp đặc thù nêu trên là phải có hợp đồng để ghi nhận chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNDN. Còn lại, các điều kiện thông thường chỉ có yêu cầu có hóa đơn, chứng từ và các trường hợp có hóa đơn mua vào với giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì phải có chứng từ không dùng tiền mặt.

  Tuy nhiên để đảm bảo quyền và nghĩa vụ chính đáng của các bên, các doanh nghiệp nên ký hợp đồng kinh tế bằng văn bản, làm cơ sở cho doanh nghiệp xử lý và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình khi một bên tham gia vi phạm hợp đồng.

   
  55 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #587093   30/06/2022

  Cảm ơn thông tin chia sẻ hữu ích từ bạn. Hợp đồng kinh tế là một trong những tài liệu quan trọng trong việc xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong giao dịch, là căn cứ để giải trình với cơ quan thuế khi có những bất thường trong chứng từ, hóa đơn, là chứng cứ để giải quyết tranh chấp dân sự khi có khởi kiện ra Tòa án. Vì vậy mặc dù quy định không bắt buộc nhưng các bên vẫn nên có một hợp đồng để có thể hạn chế thấp nhất những rủi ro pháp lý có thể phát sinh.

   
  Báo quản trị |  
 • #587110   30/06/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 200
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (380)
  Số điểm: 2710
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 6 lần


  Cảm ơn bài viết của bạn. Theo như thông tin bạn chia sẻ thì quy định chung về hợp đồng trong luật dân sự không đề cập đến việc bắt buộc phải lập hợp đồng bằng văn bản. Tuy nhiên, trong một số luật chuyên ngành điều chỉnh sẽ bắt buộc một số hợp đồng phải lập thành văn bản để đảm bảo tính pháp lý như hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được quy định trong Luật Thương mại

   
  Báo quản trị |  
 • #589220   31/07/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (188)
  Số điểm: 1630
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 5 lần


  Có bắt buộc lập hợp đồng bằng văn bản khi giao dịch thương mại?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Như vậy, khi giao dịch thương mại thì không bắt buộc phải có hợp đồng văn bản. Nhưng theo quan điểm của mình là vẫn nên lập vì hợp đồng là một trong những tài liệu quan trọng trong việc xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong giao dịch. Khi giao dịch nên lập thành văn để tránh có những phát sinh sau này.

   
  Báo quản trị |