Có bắt buộc cả vợ chồng đều là người dân tộc thiểu số mới được miễn lệ phí trước bạ?

Chủ đề   RSS   
 • #582526 31/03/2022

  Có bắt buộc cả vợ chồng đều là người dân tộc thiểu số mới được miễn lệ phí trước bạ?

  Căn cứ theo Khoản 9 Điều 5 Thông tư 13/2022/TT-BTC quy định về việc miễn lệ phí trước bạ như sau:

  Nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn, Tây Nguyên; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa được miễn nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 26 Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP. Trong đó:

  a) Hộ nghèo là hộ gia đình mà tại thời điểm kê khai, nộp lệ phí trước bạ có giấy chứng nhận là hộ nghèo do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (cấp xã) nơi cư trú xác nhận là hộ nghèo theo quy định về chuẩn nghèo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  b) Hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số là các cá nhân và hộ gia đình, trong đó vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chồng là người dân tộc thiểu số.

  c) Vùng khó khăn được xác định theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.

  Như vậy, theo quy định hiện hành thì không buộc hộ gia đình phải có mọi thành viên trong hộ đều là người dân tộc mà chỉ cần một trong hai người vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số thì đều có thể thuộc trường hợp được miễn lệ phí trước bạ.

   
  114 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #582548   31/03/2022

  Có bắt buộc cả vợ chồng đều là người dân tộc thiểu số mới được miễn lệ phí trước bạ?

  Cảm ơn thông tin chia sẻ từ bạn, quả thật đây là một thông tin rất hữu ích, tuy nhiên thực tế thì nhiều người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc đến pháp luật dẫn đến bị bỏ qua những quyền lợi chính đáng mà mình nên được hưởng. Vì vậy mong rằng cá cơ quan nhà nước phối hợp với địa phương để phổ cập hơn được nhiều quy định pháp luật đến người dân, không bỏ sót một ai lại.

   
  Báo quản trị |