Có bằng trung cấp ngành CNTT có thể làm viên chức chuyên ngành an toàn thông tin hạng nào?

Chủ đề   RSS   
 • #593850 13/11/2022

  Có bằng trung cấp ngành CNTT có thể làm viên chức chuyên ngành an toàn thông tin hạng nào?

  Căn cứ Khoản 3 Điều 5 Thông tư 08/2022/TT-BTTTT quy định về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡn của chức danh an toàn thông tin hạng I - Mã số V.11.05.09 như sau:
   
  a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo về công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin;
   
  b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin.
   
  Theo Khoản 3 Điều 6 Thông tư 08/2022/TT-BTTTT quy định về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡn của chức danh an toàn thông tin hạng II - Mã số V.11.05.10 như sau:
   
  a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo về công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin;
   
  b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin.
   
  Tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 08/2022/TT-BTTTT quy định về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡn của chức danh an toàn thông tin hạng III - Mã số V.11.05.11 như sau:
   
  a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo về công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin;
   
  b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin.
   
  Và theo Khoản 3 Điều 8 Thông tư 08/2022/TT-BTTTT quy định về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡn của chức danh an toàn thông tin hạng IV - Mã số V.11.05.12 như sau:
   
  3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng
   
  a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành đào tạo về công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin;
   
  b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin.
   
  Theo đó, các chức danh viên chức ngành an toàn thông tin yêu cầu phải có bằng từ cao đẳng trở lên các ngành đào tạo về công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin thì mới có thể làm viên chức ngành an toàn thông tin. Do đó, nếu chỉ có bằng trung cấp ngành công nghiệp thông tin thì không thể làm viên chức chuyên ngành an toàn thông tin.
   
  94 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tathao123 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (14/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận