Có bằng tiếng Anh B rồi, thì có cần phải thi thêm bằng B1, B2 không?

Chủ đề   RSS   
 • #515381 15/03/2019

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1404)
  Số điểm: 11737
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Có bằng tiếng Anh B rồi, thì có cần phải thi thêm bằng B1, B2 không?

  Liên quan đến chứng chỉ ngoại ngữ và tin học khi thi tuyển viên chức có thể tham khảo tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

  "3. Sửa đổi, bổ sung Điều 7, Điều 8 và Điều 9 thành Điều 7 như sau:

  “Điều 7. Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển viên chức

  Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

  1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. Trường hợp cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức không có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy.

  a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

  Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

  Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1 quy định tại Điều này.

  ...

  b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

  Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

  Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

  Người dự tuyển làm viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận."

  Khi tuyển dụng viên chức trừ trường hợp được miễn thi ngoại ngữ thì cần thực hiện việc thi ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

  Hiện tại nếu đã có bằng B tiếng anh rồi, để biết bằng B tiếng anh này có được chấp nhận hay không thì chúng ta xem xét đối với vị trí việc làm theo yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ như thế nào (hiện nay yêu cầu chứng chỉ theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành). Sau đó chúng ta xem xét là chứng chỉ có được Chủ tịch UBND tỉnh cho phép quy đổi không.

  Bộ Giáo dục và Đào tạo có ban hành Công văn 3755/BGDĐT-GDTX năm 2016 hướng dẫn về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học như sau:

  Đối với chứng chỉ ngoại ngữ:

  Việc chấp nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ nào và thời hạn áp dụng của chứng chỉ/chứng nhận là do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền) xem xét, quyết định. Có nghĩa là việc có chấp nhận chứng chỉ đã thi trước đây hay không là do Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Giám đốc Sở GDĐT được ủy quyền xem xét, quyết định. Hiện tại, chưa có văn bản điều chỉnh cụ thể việc chuyển đổi này.

  Cập nhật bởi minhpham1995 ngày 16/03/2019 09:20:54 SA
   
  1556 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận