Chuyên viên về bảo hiểm tương ứng với ngạch công chức nào?

Chủ đề   RSS   
 • #608685 15/02/2024

  huongpham3797

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/11/2022
  Tổng số bài viết (91)
  Số điểm: 485
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Chuyên viên về bảo hiểm tương ứng với ngạch công chức nào?

  Chuyên viên về bảo hiểm tương ứng với ngạch công chức nào? Yêu cầu về trình độ của Chuyên viên về bảo hiểm được quy định ra sao?
   

  Chuyên viên về bảo hiểm tương ứng với ngạch công chức nào?

  Theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 54/2023/TT-BTC có quy định Chuyên viên về bảo hiểm sẽ tương ứng với ngạch công chức Chuyên viên.

  Cụ thể tại Bản mô tả vị trí việc làm của Chuyên viên về bảo hiểm thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 54/2023/TT-BTC có giải thích vị trí này sẽ tham gia nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, thẩm định, hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và chủ trì xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, dự án, đề án về lĩnh vực bảo hiểm; chủ trì, tổ chức triển khai thực thi các nhiệm vụ chuyên môn theo mảng công việc được phân công.

  dl-chuyen-vien-bh

  Yêu cầu về trình độ của Chuyên viên về bảo hiểm được quy định ra sao?

  Theo Bản mô tả vị trí việc làm của Chuyên viên về bảo hiểm thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 54/2023/TT-BTC đề cập vị trí này cần có trình độ như sau:

  Trình độ đào tạo

  - Tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác.

  Bồi dưỡng, chứng chỉ

  - Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

  Phẩm chất cá nhân

  - Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của cơ quan.

  - Tinh thần trách nhiệm cao với công việc, với tập thể, phối hợp công tác tốt.

  - Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe.

  - Điềm tĩnh, nguyên tắc, cẩn thận, bảo mật thông tin.

  - Khả năng đoàn kết nội bộ.

  - Chịu được áp lực trong công việc.

  - Tập trung, sáng tạo, tư duy độc lập và logic.

  Các yêu cầu khác

  - Có khả năng tham mưu, xây dựng, thực hiện, kiểm tra và thẩm định các chủ trương, chính sách, nghị quyết, kế hoạch, giải pháp đối với các vấn đề thực tiễn liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

  - Có khả năng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực công tác được phân công.

  - Có khả năng đề xuất những chủ trương, xây dựng quy trình nội bộ và giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

  - Hiểu và vận dụng được các kiến thức chuyên môn về lĩnh vực hoạt động và thực thi, kỹ năng xử lý các tình huống trong quá trình hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tham mưu, đề xuất và thực hiện công việc theo vị trí việc làm.

  - Hiểu và vận dụng được các kiến thức về phương pháp nghiên cứu, tổ chức, triển khai nghiên cứu, xây dựng các tài liệu, đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm.

  - Biết vận dụng các kiến thức cơ bản và nâng cao về ngành, lĩnh vực; có kỹ năng thuyết trình, giảng dạy, hướng dẫn nghiệp vụ về ngành, lĩnh vực.

  - Áp dụng thành thạo các kiến thức, kỹ thuật xây dựng, ban hành văn bản vào công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm.

  Chuyên viên về bảo hiểm có các quyền cụ thể nào?

  Theo Bản mô tả vị trí việc làm của Chuyên viên về bảo hiểm thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 54/2023/TT-BTC đề cập vị trí này có các quyền cụ thể sau:

  - Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao.

  - Tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị.

  - Được cung cấp các thông tin chỉ đạo điều hành của tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ được giao theo quy định.

  - Được yêu cầu cung cấp thông tin và đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

  - Được tham gia các cuộc họp trong và ngoài cơ quan theo sự phân công của cấp trên.

  Tóm lại, Chuyên viên về bảo hiểm sẽ tương ứng với ngạch công chức Chuyên viên.

   
  56 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận