Chuyên viên cao cấp về quản lý lĩnh vực gia đình có trình độ đào tạo như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #607230 01/12/2023

  huongpham3797

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/11/2022
  Tổng số bài viết (66)
  Số điểm: 360
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Chuyên viên cao cấp về quản lý lĩnh vực gia đình có trình độ đào tạo như thế nào?

  Chuyên viên cao cấp về quản lý lĩnh vực gia đình có trình độ đào tạo như thế nào? Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc của vị trí này?

   

  Chuyên viên cao cấp về quản lý lĩnh vực gia đình có trình độ đào tạo như thế nào?

  Chuyên viên cao cấp về quản lý lĩnh vực gia đình được quy định tại Phụ lục IIA ban hành kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL, cụ thể vị trí này cần có trình độ như sau:

  - Tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác.

  - Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

  chuyen-vien-gia-dinh

  Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc của Chuyên viên cao cấp về quản lý lĩnh vực gia đình?

  Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc của Chuyên viên cao cấp về quản lý lĩnh vực gia đình được quy định tại Phụ lục IIA ban hành kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL, cụ thể như sau:

  - Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án.

  + Các quy định, văn bản pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án được cấp có thẩm quyền thông qua.

  - Hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản.

  + Văn bản, tài liệu được ban hành đúng tiến độ, kế hoạch, thời gian và bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của cấp trên.

  + Truyền đạt được các nội dung về nghiệp vụ theo phân công để các tổ chức, cá nhân khác hiểu, triển khai được và đạt kết quả.

  + Được cơ quan, tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng đánh giá hoàn thành công việc giảng dạy.

  - Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản.

  + Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra được thực hiện đúng thời hạn quy định.

  + Nội dung báo cáo, đánh giá có đề xuất kịp thời, đúng kế hoạch, được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  - Tham gia thẩm định các văn bản.

  + Nội dung tham gia thẩm định, góp ý được hoàn thành theo đúng kế hoạch, chất lượng do người chủ trì giao.

  - Thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

  + Đảm bảo quy trình công tác và theo đúng kế hoạch về tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc.

  - Phối hợp thực hiện.

  + Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo được mối quan hệ công tác phát triển hiệu quả cao.

  + Nội dung phối hợp được hoàn thành đạt chất lượng, theo đúng tiến độ kế hoạch.

  - Thực hiện nhiệm vụ chung, hội họp.

  - Tham dự đầy đủ, chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu theo yêu cầu.

  - Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

  - Xây dựng, thực hiện kế hoạch theo đúng kế hoạch công tác của đơn vị, cơ quan và nhiệm vụ được giao.

  Phạm vi quyền hạn của Chuyên viên cao cấp về quản lý lĩnh vực gia đình?

  Quyền hạn của Chuyên viên cao cấp về quản lý lĩnh vực gia đình được quy định tại tại Phụ lục IIA ban hành kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL, cụ thể như sau:

  (1) Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao.

  (2) Tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị.

  (3) Được cung cấp các thông tin chỉ đạo điều hành của tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ được giao theo quy định.

  (4) Được yêu cầu cung cấp thông tin và đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

  (5) Được tham gia các cuộc họp trong và ngoài cơ quan theo sự phân công của cấp trên.

  Tóm lại, Chuyên viên cao cấp về quản lý lĩnh vực gia đình tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác.

   
  20 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận