Chuyển từ công chức sang ngạch viên chức

Chủ đề   RSS   
 • #503455 28/09/2018

  quytan2311
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/04/2016
  Tổng số bài viết (513)
  Số điểm: 4889
  Cảm ơn: 125
  Được cảm ơn 157 lần


  Chuyển từ công chức sang ngạch viên chức

  Mình có vấn đề này rất mong được sự giúp đỡ của các bạn.

  Năm 2013 ông A được bổ nhiệm công chức nhưng không được hưởng chế độ phụ cấp công vụ. Tháng 11/2016 Sở Nội vụ ra thông báo ký hợp đồng với viên chức, phòng Nông nghiệp huyện đã yêu cầu ông A ký hợp đồng nhưng ông A không đồng ý. Ngày 28/12 tôi làm đơn khiếu nại lần 1. Ngày 16 tháng 01 năm 2017 bị đơn vị tự ý chuyển sang ngạch viên chức không có lý do và yêu cầu ký hợp đồng làm việc theo luật viên chức.
   
  Ông A không đồng ý, có đơn xin tạm hoãn thời gian ký hợp đồng để chờ kết quả giải quyết khiếu nại. Nhưng lãnh đạo đơn vị không đồng ý và có văn bản thông báo cắt lương, không giao việc (từ tháng 3/2017) với lý do ông A không chấp hành theo quyết định chuyển ngạch. Từ ngày 1/3 đến ngày 10/3 ông A vẫn đến cơ quan làm việc nhưng lãnh đạo gạch tên ông A trong danh sách chấm công hàng ngày và yêu cầu ông A ở nhà vì đã ra thông báo không giao việc cắt lương. Từ tháng 3/2017 đến tháng 11/2017 ông A thực hiện mô hình nuôi cá ở hộ nuôi do UBND huyện giao cho phòng phòng đảm nhận. Khi kết thúc mô hình đến nay ở nhà chờ kết quả giải quyết. Ngày 15/4/2018 tỉnh có văn bản giải quyết của UBND tỉnh như sau:
   
  - Chi trả chế độ phụ cấp công vụ cho ông A từ ngày 1/5/2013 theo đúng qui định. Phục hồi ngạch công chức và chi trả chế độ tiền lương cho ông A theo qui định đối với thời gian ông A làm việc thực tế tại phòng Nông nghiệp và PTNT.
   
  - Rà soát ưu tiên bố trí đủ số lượng công chức thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao cho phòng.
   
  - Sở Nội vụ chấm dứt hiệu lực quyết định chuyển ngạch công chức sang viên chức của ông A và phục hồi ngạch công chức vì quyết định chuyển ngạch là trái qui định.
   
  Tuy nhiên, đến nay ông A cũng chỉ nhận được quyết định chi trả chế độ phụ cấp công vụ bằng văn bản của UBND huyện nhưng chưa nhận được tiền phụ cấp chi trả.
   
  Vậy cho mình hỏi một vài nội dung sau:
   
  - Thông báo cắt lương, không giao việc và gạch tên trong danh sách chấm công của phòng có được xem là thông báo tạm đình chỉ công việc hay không?
   
  - Trong thời gian ông A nghỉ việc nhưng vẫn phụ trách mô hình nuôi cá tại cơ sở và thời gian nghỉ ở nhà chờ giải quyết khiếu nại thì có được nhận tiền lương hay không? 
   
  1663 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận