Chuyển Trường Đại học Kinh tế TPHCM thành Đại học Kinh tế TPHCM từ 04/10/2023

Chủ đề   RSS   
 • #605944 06/10/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2072)
  Số điểm: 70755
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 1513 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Chuyển Trường Đại học Kinh tế TPHCM thành Đại học Kinh tế TPHCM từ 04/10/2023

  Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 1146/QĐ-TTg về việc chuyển Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thành Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

  Trường Đại học Kinh tế TPHCM được thành lập năm 1976, quy mô 36.000 người học ở 38 ngành trình độ đại học, 19 ngành trình độ thạc sĩ và 14 ngành trình độ tiến sĩ.

  Trường Kinh tế TPHCM trở thành Đại học thứ bảy của Việt Nam, cùng với Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng và Đại học Bách khoa Hà Nội.

  Đây là mô hình tiêu biểu của các đại học hàng đầu thế giới, gồm 3 cấp độ quản trị: cấp Đại học (University), cấp Trường thành viên (College), Phân hiệu (Branch) và cấp Khoa/Viện (School/Institute).

  Theo Quyết định 1146/QĐ-TTg , Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã quyết định chuyển Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thành Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. 

  Đại học Kinh tế TPHCM là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

  Đại học Kinh tế TPHCM thực hiện tổ chức lại cơ cấu tổ chức và hoạt động trên cơ sở Trường đại học Kinh tế TPHCM theo quy định của Luật Giáo dục đại học năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018 và quy định pháp luật có liên quan; quá trình tổ chức lại phải đảm bảo hoạt động bình thường, không gây thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.

  Hội đồng trường, Chủ tịch hội đồng trường, Hiệu trưởng của Trường đại học Kinh tế TPHCM tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Hội đồng Đại học, công nhận Chủ tịch Hội đồng Đại học và công nhận Giám đốc Đại học Kinh tế TPHCM.

   Quyết định 1146/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 04/10/2023.

  Tham khảo: Tại Điều 4 Luật Giáo dục đại học 2012, được sửa đổi, bổ sung năm 2018 định nghĩa:

  - Trường đại học, học viện (sau đây gọi chung là trường đại học) là cơ sở giáo dục đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều ngành, được cơ cấu tổ chức theo quy định của Luật này.

  - Đại học là cơ sở giáo dục đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều lĩnh vực, được cơ cấu tổ chức theo quy định của Luật này; các đơn vị cấu thành đại học cùng thống nhất thực hiện mục tiêu, sứ mạng, nhiệm vụ chung.

  Theo đó trường đại học là cơ sở đào tạo nhiều ngành nhưng không đào tạo nhiều lĩnh vực. Còn đại học là một cơ sở đào tạo trên nhiều lĩnh vực (trong mỗi lĩnh vực có thể có nhiều ngành).

  Đại học là một tổ chức giáo dục có các trường đại học thành viên. Còn trường đại học có thể là một cơ sở giảng dạy đại học độc lập hoặc là thành viên của một đại học vùng, chuyên cung cấp các chương trình đào tạo bậc đại học.

  Điều này có nghĩa, đại học là cấp cao hơn, trong đại học sẽ bao hàm các trường đại học.

   
  125 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận