Chuyển nơi nhận trợ cấp thất nghiệp sang tỉnh khác phải đáp ứng điều kiện gì?

Chủ đề   RSS   
 • #610992 26/04/2024

  motchutmoingay24
  Top 150
  Lớp 7

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2024
  Tổng số bài viết (603)
  Số điểm: 9435
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 201 lần


  Chuyển nơi nhận trợ cấp thất nghiệp sang tỉnh khác phải đáp ứng điều kiện gì?

  NLĐ đang nhận tiền trợ cấp thất nghiệp ở tỉnh này, nay chuyển sang cư trú ở tỉnh khác và mong muốn chuyển nơi nhận trợ cấp thất nghiệp thì cần phải đáp ứng điều kiện gì?

  (1) Điều kiện được nhận trợ cấp thất nghiệp là gì?

  Theo Điều 49 Luật Việc làm 2013, NLĐ được quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013 đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

  1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, làm việc trái pháp luật và đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng

  2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với hợp đồng lao động, làm việc có xác định thời hạn và không xác định thời hạn.

  Đối với Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định thì phải đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động

  3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm

  4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp:

  - Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

  - Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

  - Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

  - Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

  - Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

  - Chết.

  Khi đủ các điều kiện trên, NLĐ sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 46 Luật Việc làm 2013

  (2) Trình tự hưởng trợ cấp thất nghiệp thế nào?

  Theo Điều 43 Luật Việc làm 2013, trình tự hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

  - Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

  - Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

  - Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  Như vậy, trong trường hợp NLĐ chưa nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thì NLĐ thực hiện thủ tục nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm việc làm mình muốn nhận tiền trợ cấp.

  (3) Chuyển nơi nhận trợ cấp thất nghiệp sang tỉnh khác phải đáp ứng điều kiện gì?

  Trường hợp đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm việc làm, nay muốn đổi địa điểm nhận trợ cấp thất nghiệp sang Trung tâm việc làm khác thì thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 10 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP như sau:

  - Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  Như vậy, khi NLĐ đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm việc làm đã nộp hồ sơ, nếu có mong muốn chuyển nơi nhận trợ cấp thất nghiệp thì làm đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp và gửi cho Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  Mẫu đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp là Mẫu số 10 được ban hành kèm theo Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Tải mẫu đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu Mẫu số 10 tại đây https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/04/26/mau%20so%2010.docx

   
  153 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn motchutmoingay24 vì bài viết hữu ích
  admin (07/06/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận