Chuyển nơi cư trú thì có ảnh hưởng đến việc nhận lương hưu không?

Chủ đề   RSS   
 • #562633 13/11/2020

  Chuyển nơi cư trú thì có ảnh hưởng đến việc nhận lương hưu không?

  Căn cứ Điều 115 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định thì:
   
  - Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng chuyển đến nơi ở khác trong nước có nguyện vọng được hưởng bảo hiểm xã hội ở nơi cư trú mới thì có đơn gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng.
   
  - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
   
  Theo quy định trên thì trường hợp người đang hưởng lương hưu hằng tháng chuyển đến nơi ở khác trong nước có nguyện vọng được hưởng lương hưu ở nơi cư trú mới thì có đơn gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng để được giải quyết theo thẩm quyền. Điều đó đồng nghĩa, pháp luật không bắt buộc người đang hưởng lương hưu hằng tháng phải chuyển nơi hưởng lương hưu khi thay đổi nơi cư trú. 
   
  Như vậy, khi thay đổi nơi cư trú nhưng người lao động không muốn thay đổi nơi nhận lương hưu thì vẫn tiếp tục nhận tại cơ quan BHXH cũ và không ảnh hưởng, trường hợp muốn nhận tại nơi cư trú mới thì có đơn gửi cơ quan BHXH nơi đang hưởng để được giải quyết. Theo quy định tại Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 thì đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB ban hành tại Danh mục kèm theo Quyết định trên.
   
   
  685 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận